ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ-2024-KONYA AVUKAT

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü, evlilik birliğinde sorun yaşayan ve boşanmak isteyen eşlerin, boşanmanın hukuksal sonuçları konusunda ortak bir anlaşmaya vararak yazılı olarak imzaladıkları bir belgedir. Bu belge, boşanma davasının başlatılması, yönetilmesi ve tamamlanması sürecinde tarafların haklarını ve çıkarlarını koruyan bir sözleşme niteliğindedir. Bu makalemizde, anlaşmalı boşanma protokolünün tanımı, hazırlanma süreci, içermesi gereken konuları ve örnek bir anlaşmalı boşanma protokolü hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılacaktır.

Boşanma Avukatı için Avukat Hande Bademci ile iletişime geçiniz.

BOŞANMA PROTOKOLÜ NEDİR?

Boşanma protokolü, boşanma sürecinde tarafların karşılıklı uzlaşma sağlamak amacıyla imzaladıkları yazılı bir belgedir. Bu protokol, boşanma davasının yönetilmesi sırasında tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen bir sözleşme niteliği taşır. Taraflar, boşanmanın sonuçlarına ilişkin detayları içeren bu belgeyi mahkemeye sunarlar ve boşanma kararı mahkemece onaylanması halinde bu protokole uygun olarak verilebilir.

BOŞANMA PROTOKOLÜ NASIL HAZIRLANIR?

Boşanma protokolü hazırlamak karmaşık bir süreç olabilir ve genellikle alanında uzman bir boşanma avukatından profesyonel hukuki yardım almak önerilir. Ancak, genel olarak boşanma protokolü nasıl hazırlanır sorusuna şu şekilde cevap verilebilir.

 1. Hukuki Danışmanlık Alın: Boşanma protokolü hazırlamadan önce bir avukat veya uzman bir hukuk danışmanından yardım almak önemlidir. Boşanma avukatları yasal mevzuat çerçevesinde protokolünüzü ayrıntılı şekilde hazırlayacaktır. Boşanma protokolü için bizimle iletişime geçin.
 2. Konuları Belirleme: Protokol, mal paylaşımı, çocukların velayeti, nafaka gibi konuları içermelidir. Bu konuları önceden belirlemek, protokolü daha etkili ve kapsamlı kılacaktır.
 3. Detayları İşaretleyin: Her konuda detaylı ve açık bir dil kullanmaya özen gösterin. Protokol, tarafların hak ve sorumluluklarını net bir şekilde ortaya koymalıdır.
 4. Çocuklar İçin Detaylar: Velayetle ilgili konuları özellikle detaylandırın. Çocukların velayeti, kişisel ilişki tesisi, eğitimi, sağlığı, iletişim ve diğer önemli konular hakkında net düzenlemeler içermelidir.
 5. Mali Detaylar: Mal paylaşımı ve nafaka konularında mali detaylara özel bir önem verin. Malların nasıl bölüneceği ve nafaka miktarları gibi konuları belirginleştirin.
 6. Tarafların İmzaları: Protokol, tarafların açıkça anlaştığını ve belgeyi onayladığını gösteren imzalarını içermelidir. İmza, protokolün hukuki olarak bağlayıcı olduğunu gösterir.
 7. Mahkeme Onayı: Hazırlanan protokol, mahkeme tarafından onaylanmalıdır. Mahkeme, belgenin yasal mevzuata uygun olduğunu doğrulayarak boşanma sürecini tamamlar.

Unutmayın ki her boşanma durumu farklıdır ve genel açıklamalar, özel durumlar için yeterli olmayabilir. Profesyonel hukuki destek, bu süreci daha etkili ve güvenilir kılacaktır. Profesyonel hukuki destek almak için bizimle iletişime geçin.

BOŞANMA PROTOKOLÜNÜN HAZIRLANMASINDAN SONRA İZLENECEK YOL

Eşler boşanma protokolünü hazırladıktan sonra bu protokolü hazırlayacakları anlaşmalı boşanma dilekçesi ekinde mahkemeye sunarlar. Anlaşmalı boşanma dilekçesi için sizler için hazırladığımız dilekçe örneğinden yararlanabilirsiniz.

Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma dilekçesi

Taraflar ıslak imzalı anlaşmalı boşanma dilekçesi ile ekinde boşanma protokolünü sunduktan sonra mahkeme bu dilekçeyi yeni bir esasa kaydederek anlaşmalı boşanmanın yasal şartlarının oluşup-oluşmadığını kontrol eder. İlk incelemede herhangi bir olumsuzluk görülmezse mahkeme taraflara bir duruşma günü verir.

Duruşma günü taraflara boşanma isteyip-istemedikleri ve boşanma protokolü içeriği sorulur. Taraflar boşanmak istediklerini belirterek mahkemeye sundukları boşanma protokolünü de onaylarlarsa mahkemece bu protokolün uygun görülmesi halinde tarafların boşanmasına karar verilir. Ancak bu karar ile taraflar boşanmış olmaz. Tarafların boşanması için bu kararın kesinleşmesi gerekir. Mahkemece kısa karar verildikten sonra bir aylık süre içerisinde gerekçeli karar yazılır ve taraflara tebliğ edilir. Taraflar tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde karara itiraz etmezlerse veya bu sürede istinaftan feragat dilekçesi sunarlarsa yerel mahkeme kararı kesinleştirilerek nüfusa bildirilir. Böylelikle eşler boşanmış olur.

MAHKEME BOŞANMA PROTOKOLÜNÜ UYGUN BULMAZSA NE OLUR?

Mahkeme, boşanma protokolünü kanuna uygun bulmazsa, protokolü iptal etme veya taraflara değişiklik yapmaları için süre verme yetkisine sahiptir. Eğer taraflar protokolde değişiklik yapmaz veya hakim değişikliği kabul etmezse, anlaşmalı boşanma davası reddedilebilir ve çekişmeli boşanma davasına dönüşebilir. Bu durumda, boşanma süreci uzayabilir ve tarafların hak kaybına uğraması mümkündür. Bu nedenle, boşanma protokolünü hazırlarken, hukuka uygun, adil ve açık bir dil kullanmaya özen göstermek önemlidir. Uzman bir boşanma avukatından destek almak, protokolün prosedüre uygun şekilde hazırlanması ve mahkeme tarafından onaylanması açısından önemlidir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI AVUKATLIK ÜCRETİ NE KADAR?

Anlaşmalı boşanma sözleşmesiyle boşanma avukatlık ücretleri, Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre değişebilir. 2024 yılı için, anlaşmalı boşanma davasında avukatlık ücreti en az 17.900 TL olarak belirlenmiştir. Ancak, Konya Barosu’nun tavsiye niteliğindeki ücret tarifesine göre bu ücret 47.500 TL olabilir. Avukatlık ücretine ek olarak, boşanma davasının açılması, yürütülmesi ve sonuçlanması sürecinde ortaya çıkan harç, posta, bilirkişi, tanık, tebligat gibi yargılama giderleri de taraflarca karşılanmalıdır. Bu nedenle, boşanma sürecine girişmeden önce, avukatlık ücretleri ve diğer masraflar konusunda detaylı bir danışma almak önemlidir.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ NE KADARA YAZILIR?

Evlilik birliğinizi sona erdirmek için açacağınız boşanma davasında ileride hak kaybına uğrayıp mağdur olmamak adına mutlaka alanında uzman bir boşanma avukatından hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Ancak boşanma davasını kendiniz takip edip bir avukat desteği almadan süreci yürütmek istiyorsanız, anlaşmalı boşanma dilekçesi ve boşanma protokolü için vekaletname vermeksizin bir avukattan destek alabilirsiniz. Konya Barosu tarafından her yıl düzenlenen tavsiye niteliğindeki ücret tarifesine göre her türlü dilekçe yazımı için 19.000 TL ücret belirlenmiştir. Ancak avukatlar, anlaşmalı boşanma dilekçesi ile boşanma protokolü yazımı konusunda bu tarifeyle bağlı olmayıp, hukuki destek almak isteyen danışanla arasında da farklı bir rakama anlaşabilecektir. Bademci Hukuk Bürosu Avukat Hande Bademci ve Avukat Recep Bademci anlaşmalı boşanma dilekçesi ve boşanma protokolü yazımıyla ilgili danışanlarına hukuki destek sağlamaktadır.

BADEMCİ HUKUK BÜROSU BOŞANMA AVUKATI HİZMETLERİMİZ

Boşanma avukatları, evlilik birliğini sona erdirmek isteyen bireylere hukuki destek sağlayan uzmanlardır. Bademci Hukuk Bürosu olarak boşanma avukatı hizmetleri kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız.

 1. Hukuki Danışmanlık: Boşanma avukatları, müvekkillerine boşanma süreciyle ilgili hukuki danışmanlık sağlar. Bu, mevcut hukuki durumu değerlendirmek, haklarını anlamak ve adil bir çözüm bulmak için yapılan bir danışmanlık sürecini içerir.
 2. Dava Açma veya Savunma: Boşanma avukatları, müvekkillerinin lehine bir boşanma davası açabilirler. Aynı zamanda, müvekkillerini boşanma davasına karşı savunabilirler.
 3. Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hazırlama: Boşanma avukatları, taraflar arasında anlaşma sağlanması durumunda anlaşmalı boşanma sözleşmelerini hazırlarlar. Bu sözleşmeler, mal paylaşımı, nafaka, velayet gibi konuları düzenler.
 4. Mahkeme İşlemleri Yönetimi: Boşanma süreci genellikle mahkeme işlemlerini içerir. Avukatlar, mahkeme süreçlerini yönetir, gerekli belgeleri düzenler ve müvekkillerini mahkeme süreci boyunca temsil ederler.
 5. Müzakerelerde Yardımcı Olma: Taraflar arasında uzlaşma sağlanması için müzakereler sırasında avukatlar müvekkillerine rehberlik eder ve müzakerelerin adil ve hukuki çerçeveye uygun bir şekilde ilerlemesine yardımcı olurlar.
 6. Çocuk Hakları ve Velayet Konularında Destek: Eğer çocuklar varsa, boşanma avukatları velayet, ebeveynlik planları ve çocuk hakları konularında müvekkillerine destek sağlar.
 7. Mal Paylaşımı: Boşanma avukatları, mal paylaşımı sürecinde miras davaları gibi karmaşık konularda da hizmet verebilirler.

Her boşanma durumu farklıdır ve bu nedenle boşanma avukatlarının sunduğu hizmetler de duruma özgü olarak değişebilir.

Boşanma Protokolü Örneği

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ

Davacı …………………. (TC: ………………….) ve davalı …………………… (TC: …………………..) anlaşmalı olarak boşanmaya karar vermişlerdir. Açılacak boşanma davasına sunulmak üzere MK 166/3 maddesi uyarınca iş bu protokol düzenlenmiş ve taraflar aşağıdaki hükümleri özgür iradeleriyle kabul etmişlerdir. Buna göre;

 1. Tarafların iki müşterek çocuğu bulunmaktadır. Müşterek çocuklar, doğumlu Ayşe’nin ve doğumlu Ali’nin velayetlerinin davacı baba da kalacaktır.
 • Davalı ……………………. müşterek çocuklar ………………..ve ………………….. için dava tarihinden başlamak üzere her yıl Tüik’in belirlediği Üfe oranında artırılarak aylık 1.000- TL nafaka ödeyecektir. Tarafların birbirlerinden başkaca nafaka talepleri yoktur.
 • Taraflar, her ayın ilk ve üçüncü haftası Cumartesi günleri saat 09:00’den saat 17:00’ye kadar, dini bayramların ikinci günü saat 09:00’dan 17:00’ye kadar, sömestr tatilinin birinci haftası pazartesi günü saat 09:00’dan takip eden ilk Cuma günü saat 17:00’a kadar ve 1 Temmuz saat 09:00’dan 15 Temmuz saat 17:00’ye kadar anne ile müşterek çocuklar arasında şahsi münasebet tesisi konusunda anlaşmaya varmışlardır.
 • Taraflar her türlü, alacak,  tazminat / mal rejimi tasfiyesinden kaynaklanan alacaklar/ şahsi eşyalar – ev eşyası, ziynet (altın, takılar) eşyasına ilişkin olarak  boşanma sonrasında da birbirlerinden başkaca bir talepte bulunmayacak olup tüm yönleri ile  birbirlerini gayrikabili rücu  ibra etmişlerdir.
 • Taraflar birbirlerinden yargılama gideri ve vekalet ücreti talebinde bulunmayacaklardır. Yukarıda yazılı bedeller dışında taraflar karşılıklı olarak her türlü fazlaya ilişkin haklarından feragat etmişlerdir.
 •  Taraflar birbirlerinden bu sözleşmede yazılanlar dışında başka bir hak talep etmeyeceklerdir.. Bu hususu kayıtsız ve şartsız olarak kabul etmişlerdir
 • Taraflar yukarıdaki şartlar dahilin de rızalarına dayalı olarak boşanmayı ve sonuçlarını bu şartlarda kabul etmiş ve anlaşmışlardır ve işbu protokol 3 nüsha olarak düzenlenerek imzalanmıştır. (Tarih)

Davacı                                                           Davalı

Paylaş:

Diğer Makaleler

Konya Avukatlar

Konya Avukatlık Hizmetleri: Avukat Recep Bademci

Konya, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen, aynı zamanda Türkiye’nin en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biridir. Bu çeşitlilik, şehrin hukuki ihtiyaçlarını da çeşitlendirmekte ve Konya

Bize Mesaj Gönderin

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu iletişim formu alanından avukatlarımıza soru ve sorunlarınızı iletebilirsiniz.