Bademci Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu Web Sitesi Açıldı.

Bademci Hukuk Bürosu

Bademci Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu’nun Web Sitesi olan bademcihukuk.com açıldı.

Bademci Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, Av.Recep Bademci ve Av. Hande Bademci tarafından 2016 yılında kurulmuş olup, başta Konya olmak üzere ülkemizin her yerinde dava ve hukuki danışmanlık faaliyetlerini yürütmektedir.

Bademci Hukuk & Arabuluculuk Bürosu kurulduğu günden itibaren hukuk alanında son derece saygın ve güvenilir hizmet vermektedir. 

Bademci Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu özellikle İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Tazminat Hukuku, Sigorta Hukuku, İcra ve İflas Hukuku,  Yabancılar Hukuku, Boşanma Hukuku, Aile Hukuku, Tüketici Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Miras Hukuku, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanlarında uzmanlaşmış bir hukuk bürosudur.

Bademci Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, hukuksal faaliyetlerinin yanında aynı zamanda müvekkillerinin ve ilgilisinin bilgi birikimini geliştirmek, onlara bu alanda destek vermek adına kurumsal web sitesi olan https://bademcihukuk.com adresini açmıştır.

Web sitesi üzerinden Bademci Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu avukatlarına sorular sorabilir, anında iletişime geçebilirsiniz. Alanında uzman avukatlarımız ile sizlere hizmet vermekten memnuniyet duymaktayız.

Ayrıca çalışma alanlarımızı inceleyerek hukuki sorunlarınızda danışacağınız bir kapı olduğunu hatırlayabilirsiniz. Web sitemizin blog sayfasında ise hukuki bilgiler ile ülke ve dünya gündeminden hukuki haberlere ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu makaleler ile karşılaşabileceğiniz her türlü hukuki soruna karşı elbette biz Konya Avukatları kadar hazır olmasanız da ön bilgi ve çıkarımlarda bulunabilecek kapasitede olabilirsiniz. Tabii bu kısımda işin uzmanları olarak büromuz avukatlarından alacağınız destek sizi hukuki uyuşmazlıklarınızda koruma altına alacaktır.

bademci hukuk ve arabuluculuk burosu Konya Hukuk Bürosu

Bademci Hukuk Bürosu olarak Çalışma Alanlarımız Şunlardır:

Konya Bademci Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak çalışma alanlarımız konusunda kısaca bilgi vermek gerekirse ;

CEZA HUKUKU

Türkiye sınırları içerisinde görülen ceza davalarına ilişkin olarak, uzman ceza avukatlarımız önderliğinde, başta Ağır Ceza Mahkemesi olmak üzere, Sulh Ceza Hakimlikleri ve Asliye Ceza Mahkemelerinde görülmekte olan ceza davalarına ve savcılık soruşturmalarına ilişkin olarak, Bademci Hukuk Bürosu Türk Ceza Kanunu Kapsamı’nda yer alan tüm suçlar kapsamında danışmanlık, mağdur avukatlığı ve şüpheli veya sanıklara müdafilik hizmeti vermektedir. Bademci Hukuk Bürosu müvekkillerine ceza yargılaması aşamasında adil yargılanma hakkı kapsamında en etkili ve başarılı neticeyi almak üzere hukuki destek sağlamaktadır. Konya ceza avukatı olarak sizlere hukuki konularda her an destek vermeye hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz.

AİLE HUKUKU (BOŞANMA, VELAYET, MAL PAYLAŞIM, NAFAKA)

Hukuk büromuzda ayrılık, boşanma, velayet, nafaka, maddi-manevi tazminat, boşanan eşler arasındaki alacak davaları, mal paylaşım davaları gibi, aile hukukuna ilişkin aşağıda belirtilen tüm davalarda hizmet vermekteyiz. Bademci Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak müvekkillerimize bu kapsamda başlıca hizmetlerimiz;

 • Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma davaları
 • Nafakanın Artırılması, Azaltılması, Bağlanması Davaları,
 • Evliliğin Sona Ermesi Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Davası
 • Mal Paylaşım ve Ziynete İlişkin Davalar
 • Velayet Davası
 • Nesebin Reddi Davası
 • Babalık Davası
 • Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması,
 • Tanıma ve Tenfiz Davası
 • Aile hukuku ile ilgili tüm sorunlarda hukuki çözümler sunmak.

Konya boşanma avukatı olarak sizlere hukuki konularda her an destek vermeye hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz.

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Bademci Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak icra ve iflas hukuku konusunda müvekkillerimize başlıca hizmetlerimiz;

 • İlama, senede ve diğer tüm belgelere dayalı alacakların tahsili için icra takibi yapılması,
 • Takiplere yapılan itirazların iptali, kaldırılması davası açılması,
 • Menfi tespit davası (borçlu olmadığının tespiti davası), istirdat(geri alım), istihkak davası açılması ve takibi,
 • Ödeme emrine itiraz(borca-takibe itiraz) dilekçesi yazılması,
 • Kiracının taşınmazdan tahliyesi, ödenmeyen kira bedellerinin tahsili,
 • İhtiyati haciz kararı alınması ve icraya konulması,
 • İflas ve iflasın ertelenmesi davaları,
 • İcra ve İflas hukuku ile ilgili tüm sorunlarda hukuki çözümler sunmak

Konya icra avukatı olarak sizlere hukuki konularda her an destek vermeye hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz.

İŞ HUKUKU

Bademci Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak müvekkillerimize bu kapsamda başlıca hizmetlerimiz;

 • İş ve hizmet sözleşmesinin incelenmesi, hazırlanması,
 • Mobing (mevcut gücün ya da pozisyonun kötüye kullanılması sistematik olarak psikolojik şiddet) nedeniyle iş akdinin sona ermesi,
 • İş yerine verilecek savunma dilekçesi hazırlanması, ihtarname çekilmesi, fesih ihbarından bunulması,
 • İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle uğranılan zararın tazmini için açılacak davalar,
 • Yurtdışı hizmet borçlanması davası,
 • Hizmet tespiti davası, (Sosyal güvenlik kurumuna hizmet süreleri eksik bildirilen, sürekli çalışmasına rağmen işe giriş çıkış yaptırılan, sgk girişleri geç yaptırılan veya sigortasız çalıştırılan işçilerin işverene karşı açacağı dava türüdür.)
 • İşçinin işten çıkarılması halinde, ücret alacağı, fazla mesai, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin,
  UBGT, gibi alacakların arabuluculuk ya da dava yolu ile alınması,
 • -İşçinin işten çıkarılması halinde işe iade davası,
 • İşçi ve işveren uyuşmazlıkları ile ilgili tüm sorunlarda hukuki çözümler sunmak.

Konya iş hukuku avukatı olarak sizlere hukuki konularda her an destek vermeye hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz.

MİRAS HUKUKU

Mirasçılıktan doğan tüm davalar, mirasın reddi, vasiyetnamenin hazırlanması ve açılması, ortaklığın giderilmesi davaları (izale-i şuyu) , muris muvazaasına dair tapu iptal ve tescil davaları, tenkis davaları, miras sözleşmelerinden doğan davalar, mirastan doğan müdahalenin önlenmesi, ecrimisil vs. miras ile ilgili tüm davalar bakımından hukuki yardım ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Konya miras avukatı olarak sizlere hukuki konularda her an destek vermeye hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz.

TÜKETİCİ HUKUKU

Taraflardan birinin tüketici olduğu aşağıda belirtilen tüm davalarda; hukuki yardım ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Bademci Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak müvekkillerimize bu kapsamda başlıca hizmetlerimiz;

 • Tüketici Hakem Heyetine şikayet başvurusu yapılması, Hakem Heyeti kararlarının icraya konularak alacak tahsili,
 • Bankalar tarafından haksız alınan kredi dosya masraflarının tahsili,
 • Bankaların fazla aldığı kredi faizlerinin tüketiciye iadesinin nasıl olacağına ilişkin hukuki danışmanlık,
 • Ayıplı mal, mesafeli satış sözleşmesi, ayıplı hizmet, abonelik sözleşmeleri, kapıdan satışlarda tüketicinin yaşadığı sorunların çözümü,
 • Tüketici şikayetleri ile ilgili tüm sorunlara hukuki çözümler sunmak.

Konya tüketici hukuku avukatı olarak sizlere hukuki konularda her an destek vermeye hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz.

TAZMİNAT HUKUKU

Hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen zarara karşılık bir bedel istenebilmektedir. Oluşan bu zararın giderilmesi amacıyla açılan davalar tazminat davaları olarak anılmaktadır. Bu davalara bakan avukatlar ise tazminat davası avukatı olarak nitelendirilebilir. Tazminat davaları oluşan zarara ve talep türlerine göre değişiklik göstermektedir. Davaların hukuka uygun bir şekilde takibi ve zarara karşı oluşan tazminatın en uygun şekilde talep edilmesi için uzman bir tazminat avukatı ile olayı incelemeniz her zaman yararınıza olacaktır. Bademci Hukuk ve Arabuluculuk bürosu uzman tazminat davası avukatları ile en iyi şekilde hukuki destek sağlamayı amaçlamaktadır. Konya tazminat avukatı olarak sizlere hukuki konularda her an destek vermeye hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz.

İDARE HUKUKU

İdarenin işlem ve eylemlerine karşı açılan davalara genel olarak idari dava adı verilmektedir.

Bademci Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak müvekkillerimize bu kapsamda başlıca hizmetlerimiz;

 • İdari birimlere başvuru ve itiraz dilekçelerinin yazımı,
 • İdare Mahkemeleri’nde tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının açılması,
 • Kamu ihale kurumuna itiraz yapılması,
 • İdare ile şahıs arasında oluşabilecek her türlü uyuşmazlıklarda hukuki çözümler sunulması,
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma İşleminin Olumsuz Sonuçlanması Nedeniyle İdari İşlemin İptali
 • Memur Davaları(atama, grevde yükselme, disiplin cezası vb.)
 • Belediye Kararlarına karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları,

Konya idare hukuku avukatı olarak sizlere hukuki konularda her an destek vermeye hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz.

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul Hukuku bölümü, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 683 ile 1026 maddeleri arasında işlenen Eşya hukuku bölümü hakkında temel bilgiler verilmek üzere yazılmıştır. Gayrimenkul Hukuku Avukatı sınıflandırılan ev, daire, işyeri, mağaza, arsa, tarla, bağımsız bölüm gibi taşınmazlardan doğan tüm davaları ilgili olduğu yargı yolu içerisinde çözmektedir. Bademci Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak müvekkillerimize bu kapsamda başlıca hizmetlerimiz;

 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi
 • Tapu tescil, iptal ve tesis davaları,
 • Ayıplı gayrimenkul davası
 • El atmanın önlemesi davası
 • Kat Mülkiyeti ve İrtifakı kurulumu
 • Ön satış ve kiralama

Konya gayrimenkul avukatı olarak sizlere hukuki konularda her an destek vermeye hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz.

ARABULUCULUK

Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir.

Arabulucu, bu süreçte karar veren kişi değildir. Hatta taraflara herhangi bir çözüm de önermez. Taraflar uyuşmazlığı kendileri uzlaşarak çözerler. Arabulucu, tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır. Burada taraflar kendi çözümlerini kendileri üretirler ve bunu yaparken birbirlerini anlamaya çalışırlar.

Bademci Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak sizlere arabuluculuk konusunda her zaman hizmet vermeye hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz. Konya Arabulucuları olarak Konya ve Tüm Türkiye halkının hukuki uyuşmazlıklarında uzlaştırmacı ve arabulucu olarak görevimizi memnuniyetle yapacağımızı bilmenizi isteriz.

Konya Ceza Avukatı, Konya Tazminat Avukatı, Konya Miras Avukatı, Konya Hukuk Bürosu, Konya En iyi Avukat, Konya Avukatları Listesi, Konya Avukat Tavsiye, Konya'daki En iyi avukatlar, Konya İcra Avukatı

Paylaş:

Diğer Makaleler

Konya Barosu Ücretsiz Avukat

Konya Barosu Ücretsiz Avukat-Adli Yardım Nedir?

Konya Barosu Ücretsiz Avukat Hizmeti İçindekiler Ücretsiz Avukat Hizmeti Nedir? Kimler Yararlanabilir? Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler Adli Yardımdan Yararlanacak Kişiler Adli Yardımın Kapsamı Adli

9. yargı paketi

9. Yargı Paketi Taslağı

9. Yargı Paketi: Yenilikler ve Değişiklikler İçindekiler 1. Denetimli Serbestlik ve Cezasızlık Algısının Giderilmesi 2. Casusluk Faaliyetlerine Karşı Önlemler 3. Tekerrür Hükümleri ve Koşullu Salıverme

Bize Mesaj Gönderin

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu iletişim formu alanından avukatlarımıza soru ve sorunlarınızı iletebilirsiniz.