BOŞANMA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?-2024-KONYA AVUKAT

Boşanma dilekçesi nasıl yazılır


‘Boşanma dilekçesi nasıl yazılır’ sorusu boşanma davası açma niyetinde olan kişiler tarafından sıkça dile getirilen bir sorudur. Boşanma süreci, boşanma dilekçesinin mahkemeye sunulmasıyla başlamaktadır. Ancak, bu dilekçede belirli usuli şartlara uyulması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan bir boşanma dilekçesi ile olumlu bir dava sonucu almak mümkün olmayabilir.

Boşanma dilekçesi, boşanma talebinin dayandığı nedenleri, boşanma sebeplerini, delilleri ve boşanma ile ilgili istekleri içermelidir. Çünkü bu dilekçe, görülecek olan davanın kaderini belirleyen bir belge olarak önem taşır. Bu nedenle, dilekçede ispatı zor iddialara ve soyut beyanlara yer verilmemesi, gereksiz anlatımlarda bulunulmaması gerekmektedir. Boşanma dilekçesi, amacına uygun bir şekilde kısa ve öz olmalıdır, gereksiz ayrıntılara ve soyut ifadelere yer verilmemelidir.

Boşanma dilekçesinin hazırlanmasında uzman bir boşanma avukatından destek almak her zaman avantajlıdır. Bu nedenle, Bademci Hukuk&Arabuluculuk Bürosunun deneyimli Konya boşanma avukatı Hande Bademci’ye başvurarak, boşanma sürecinizi daha etkili bir şekilde yönetebilir ve hukuki haklarınızı koruma konusunda güvende olabilirsiniz.

BOŞANMA DİLEKÇESİ NEDİR?


Bireyler evliliklerini sürdürmek istemediklerinde veya evlilikleri çekilmez bir hal aldığında genellikle boşanma kararı alırlar. Hukuki açıdan evliliğin sona erdirilmesi ve boşanmanın gerçekleşmesi ise mahkemeye başvurmakla mümkün olabilir. Bu noktada devreye boşanma dilekçesi ve bu dilekçenin mahkemeye ibrazı ile başlayan boşanma süreci girer. Boşanma dilekçesi, evliliği sonlandırmaya karar veren eş ya da eşlerin mahkemeye sundukları resmi bir başvurudur. Bu dilekçe, taraflara boşanma davası sürecini başlatma imkanı tanır. Taraflar, boşanma dilekçesinde tüm iddialarını, taleplerini ve delillerini açıkça belirtmekle yükümlüdürler. Boşanma dilekçesinin usulüne uygun şekilde düzenlenmemesi, mahkeme tarafından davanın reddedilmesi riskini taşır. Bu nedenle, mahkeme tarafından reddedilme olasılığını en aza indirmek için uzman avukatlarla çalışmak en doğru ve sağlıklı seçenektir. Şimdi, boşanma dilekçesi nasıl yazılır ona bakalım.

BOŞANMA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

Evlilik birliğinin sona erdirilmesi için taraflarca hazırlanan boşanma dilekçesiyle birlikte yetkili Aile Mahkemesine başvurulması gerekir. Boşanma dilekçesinde aşağıdaki unsurların bulunması zorunludur.

Bosanma 3 Konya Hukuk Bürosu
  1. Davacının adı, soyadı, TC kimlik numarası ve adresi, tercihen telefon numarası
  2. Davalı olan kişinin adı, soyadı, TC kimlik numarası ve adresi, tercihen telefon numarası
  3. Avukat olması halinde, avukatın adı, soyadı ve adresi
  4. Boşanmaya delil olarak gösterilen belgeler ve hukuki sebepler
  5. Boşanma sonucunda talepler
  6. Davacı ile varsa avukatın imzası
  7. Mahkeme adı (Aile Mahkemesi)
  8. Yer bakımından mahkeme adı ( Konya Aile Mahkemesi)

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı Boşanma Davası makalemizi buradan inceleyebilirsiniz!

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

Çekişmeli boşanma davasında, taraflar boşanmanın sebepleri konusunda anlaşmazlığa düşerler ve ortak bir çözüm bulamazlar. Bu tür davalarda, esasen yazılı yargılama usulü uygulandığından, taraflar bu dava sürecinin başlaması için boşanma dilekçesiyle mahkemeye başvurmak zorundadırlar. Bu noktada dilekçelerin verilmesi süreci başlar. İlk olarak, davacı taraf bir boşanma dilekçesi hazırlar ve karşı taraf da bu dilekçeye 2 hafta içinde bir cevap dilekçesi sunar. Ardından, davacı taraf cevaba karşılık bir cevap dilekçesi hazırlar ve davalı da bu cevaba karşılık ikinci cevap dilekçesi hazırlar. Bu süreç tamamlandığında, söz konusu dilekçeler mahkemeye sunulur ve yargılama süreci başlar.


Spesifik duruma bağlı olarak çekişmeli boşanma davasında, olayın özelliklerine göre sunulması gereken belgeler arasında tanık listesi, delil listesi, kredi kartı ekstreleri, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar, yazışmalar, telefon mesajları, arama kayıtları, darp raporu, GSM operatörlerinden alınan çeşitli dökümler, HTS kayıtları, uçak ve otel rezervasyonları, otel kayıtları gibi belgeler bulunmaktadır.

BOŞANMA DİLEKÇESİ NEREYE SUNULUR?


Anlaşmalı boşanma davası tarafların ikamet ettikleri yer gözetilmeksizin herhangi bir adliyede bulunan Aile Mahkemesi’nde açılabilir. Çekişmeli boşanma davası ise, taraflardan birinin yerleşim yeri veya son altı aydır birlikte yaşadıkları yerdeki Aile Mahkemesi’nde açılabilir. Eğer yetkili yargı bölgesinde Aile Mahkemesi bulunmuyorsa, boşanma dilekçesi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulacaktır. Boşanma davası dilekçesi tamamlandıktan sonra, ilgili adliyedeki Ön Büro, Tevzi Büro veya tevzi işiyle görevlendirilen Yazı İşleri kalemine teslim edilecektir. Boşanma dilekçesinin usule uygun bir biçimde mahkemeye sunulmasıyla birlikte, boşanma davası süreci başlamış olur.

BOŞANMA DİLEKÇESİNİ KENDİMİZ YAZABİLİR MİYİZ?

Boşanma dilekçesini avukat yardımı almadan da yazabilir ve mahkemeye sunabilirsiniz. Yani dava açacak olan eş kendisi de mahkemeye gidip boşanma için başvurabilir. Ancak boşanma davası yazılı yargılama usulüne tabi olduğu için mahkemeye sunacağınız boşanma dilekçesi, bu dilekçe içerisinde boşanma nedeni olarak ileri sürülecek vakıalar, bu vakıaları ispat için sunulacak ve getirtilmesi istenecek deliller, bildirilecek tanıklar, sonuç ve istem son derece önemlidir. Bu süreci alanında uzman bir boşanma avukatından destek alarak yürütmeniz halinde davayı kaybetme olasılığınız azalacaktır. Akis halde ise davanızda haklı iken usuli işlemlerde yapacağınız bir hata sizi haksız duruma düşürülebilecektir. Bu nedenle boşanma sürecinde mutlaka alanında uzman boşanma avukatından hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Boşanma davanız için büromuzla veya Konya Boşanma Avukatı Hande Bademci ile iletişime geçebilirsiniz.

BOŞANMA DAVASI AÇTIM İLK DURUŞMA NE ZAMAN OLUR?

Boşanma davasının anlaşmalı veya çekişmeli olmasına bağlı olarak mahkeme tarihleri değişebilir. Anlaşmalı boşanma davalarında, dava dilekçesi sunulduktan sonra kısa bir süre içinde, genellikle 1 hafta veya 1 ay gibi, duruşma günü belirlenebilir. Bu durum, tarafların boşanma sebeplerini ve sonuçlarını kabul etmeleri ve uzlaşmaları nedeniyle gerçekleşir. Ancak çekişmeli boşanma davalarında, taraflar arasında itirazlar olduğundan süreç daha uzun olabilir. Çekişmeli boşanma davalarında, tarafların iddiaları arasındaki anlaşmazlıkların çözümlenmesi için daha fazla zaman harcanabilir. Bu nedenle, mahkeme günü belirlenmesi çekişmeli davada genellikle daha uzun bir süreç alabilir, hatta 1 sene gibi uzun zamanlar sürebilir. İlk duruşma ise çekişmeli boşanma davalarında Aile Mahkemesinin iş yoğunluğuna göre 3-4 ayı bulabilir.

BOŞANMA DAVASI AÇILDIKTAN SONRAKİ MAHKEME SÜRECİ NASIL OLUR?

Mahkeme süreci, boşanma dilekçesi verildikten sonra anlaşmalı ve çekişmeli davalarda farklılık gösterir. Örneğin, çekişmeli boşanma davalarında, tarafların usulüne uygun hazırladığı dilekçelerin mahkemeye sunulmasının ardından ön inceleme aşaması başlar. Hâkim, bu aşamada tarafları anlaşmaya davet eder; ancak anlaşma sağlanamazsa yargılama devam eder. Takiben tahkikat aşamasına geçilir, hâkim delilleri inceler, tanıkları dinler ve gerektiğinde bilirkişi incelemesini yaptırır. Sözlü yargılama aşamasında tarafların iddia ve savunmaları dinlenir, mahkemeye gelerek taleplerini ve savunmalarını sözlü olarak iletilir. Ardından mahkeme, hüküm aşamasına geçer ve elde ettiği bilgiler ışığında kanuna uygun bir karar verir. Anlaşmalı boşanma davalarında ise duruşma gününde hâkim, koşulların gerçekleştiğine dair bir kanaat oluşturduğunda kararını verir, bu nedenle süreç tek celsede sonlanabilir.

BOŞANMA DAVALARINDA AVUKATLIK ÜCRETİ NE KADAR?

Her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanan tarifeye göre, her dava türü için belirlenen asgari avukatlık ücreti bulunmaktadır. Örneğin, 2024 yılında boşanma davalarında avukatlık ücreti 17.900 TL olarak belirlenmiştir ve bu miktar, KDV dahil asgari ücreti ifade eder. Ancak, bu miktar avukatın takdirine bağlı olarak artabilir. Taraflar ve avukatlar arasında ücret konusunda anlaşma sağlanabilir; Türkiye Barolar Birliği’nin belirlediği tarife, sadece öneri niteliğindedir ve taraflar arasında farklı ücretlendirmeler mümkündür. Ayrıca, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, dava takipleri dışındaki hukuki yardımlar için dilekçe yazımı başlığında en az 3.600 TL asgari ücret öngörmektedir.

Paylaş:

Diğer Makaleler

Konya Avukatlar

Konya Avukatlık Hizmetleri: Avukat Recep Bademci

Konya, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen, aynı zamanda Türkiye’nin en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biridir. Bu çeşitlilik, şehrin hukuki ihtiyaçlarını da çeşitlendirmekte ve Konya

Bize Mesaj Gönderin

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu iletişim formu alanından avukatlarımıza soru ve sorunlarınızı iletebilirsiniz.