Uyuşmazlıklarınızı Birlikte Aşalım

İcra İflas Hukuku

Bizimle Tanışın.

Size Nasıl Yardımcı Olalım?

Bademci Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak icra iflas hukuku üzerine hizmet vermekte, Konya icra avukatı ihtiyacınızda danışacağınız ilk yer olmak için çabalamaktayız.

İcra, Haciz, Borçlu, İflas

İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

Bademci Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak müvekkillerimize bu kapsamda başlıca hizmetlerimiz;
-İlama, senede ve diğer tüm belgelere dayalı alacakların tahsili için icra takibi yapılması,
-Takiplere yapılan itirazların iptali, kaldırılması davası açılması,
-Menfi tespit davası (borçlu olmadığının tespiti davası), istirdat(geri alım), istihkak davası açılması ve takibi,
-Ödeme emrine itiraz(borca-takibe itiraz) dilekçesi yazılması,
-Kiracının taşınmazdan tahliyesi, ödenmeyen kira bedellerinin tahsili,
-İhtiyati haciz kararı alınması ve icraya konulması,
-İflas ve iflasın ertelenmesi davaları,
-İcra ve İflas hukuku ile ilgili tüm sorunlarda hukuki çözümler sunmak.

Konya icra Avukatı, Konya İcra Avukatları, Konya İcra Ceza Mahkemesi, Konya İcra İflas Hukuku, Konya Hukuk Bürosu, Konya İcra Takibi

Bu iletişim formu alanından avukatlarımıza soru ve sorunlarınızı iletebilirsiniz.