Uyuşmazlıklarınızı Birlikte Aşalım

İş Hukuku

Bizimle Tanışın.

Size Nasıl Yardımcı Olalım?

Bademci Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak iş hukuku üzerine hizmet vermekte, Konya iş hukuku avukatı ihtiyacınızda danışacağınız ilk yer olmak için çabalamaktayız.

İŞ, İŞÇİ, SİGORTA, GÜVENCE, HAK

İş Hukuku

konya iş avukatı

İş Hukuku

Bademci Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak müvekkillerimize bu kapsamda başlıca hizmetlerimiz;
-İşçinin işten çıkarılması halinde işe iade davası,
-İşçinin işten çıkarılması halinde, ücret alacağı, fazla mesai, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin,
UBGT, gibi alacakların arabuluculuk ya da dava yolu ile alınması,
– İş ve hizmet sözleşmesinin incelenmesi, hazırlanması,
-Mobing (mevcut gücün ya da pozisyonun kötüye kullanılması sistematik olarak psikolojik şiddet)
nedeniyle iş akdinin sona ermesi,
-İş yerine verilecek savunma dilekçesi hazırlanması, ihtarname çekilmesi, fesih ihbarından bunulması,
– İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle uğranılan zararın tazmini için açılacak davalar,
– Yurtdışı hizmet borçlanması davası,
-Hizmet tespiti davası, (Sosyal güvenlik kurumuna hizmet süreleri eksik bildirilen, sürekli çalışmasına
rağmen işe giriş çıkış yaptırılan, sgk girişleri geç yaptırılan veya sigortasız çalıştırılan işçilerin işverene
karşı açacağı dava türüdür.)
– İşçi ve işveren uyuşmazlıkları ile ilgili tüm sorunlarda hukuki çözümler sunmak,

Konya iş hukuku avukatı, Konya İş Avukatı, Konya Avukatları, Konya En iyi Avukat, Konya İşçi Avukatı, Konya’daki En iyi avukatlar, Konya Hukuk Bürosu, Konya Arabulucu

Bu iletişim formu alanından avukatlarımıza soru ve sorunlarınızı iletebilirsiniz.