KONYA CEZA AVUKATI-AVUKAT RECEP BADEMCİ-2024

Konya Ceza Avukatı

Bademci Hukuk Bürosu olarak Konya Ceza avukatı kadromuz ile müvekkillerimize 10 yıldan fazla süredir ceza hukuku alanında tüm adliyelerde danışmanlık ve hukuk hizmeti sunmaktayız. Müvekkillerimizin gerek müşteki gerekse sanık olarak yargılandığı asliye ceza, ağır ceza davalarında müdafilik hizmeti vermekle birlikte savcılık soruşturma aşaması avukatlığı, sulh ceza avukatlığı hizmeti de vermekteyiz.

Ceza yargılaması aşamasında müvekkillerinin ifadesi alınırken, soruşturma aşamasında, kovuşturma aşamasında, yargılama aşamasında, takipsizlik ve beraat kararı almak, cezasını hafifletmek, müvekkillerinin tüm haklarını korumak için gerekli tüm hukuki işlemleri yapmak başlıca hedeflerimizdir.

Konya ceza avukatı kadromuz ayrıca savcılık ifade aşaması avukatlığı, sulh ceza mahkemesi avukatlığı, tutuklu müvekkilleri için cezaevi ziyaretleri ve mahkeme kararlarına karşı itiraz dilekçe işlemleri yapmaktadır.

CEZA HUKUKU NEDİR?

Hukuk kuralları, bireylerin ve toplumun görev ve yetki alanını belirler, bireylerin özgürlüklerini ve sınırlarını ve diğer bireylerle olan ilişkilerini düzenler ve bunu yaptırımla kuvvetlendirir. Ceza hukuku ise, devletin uygulanmasını sağlamaya çalıştığı emir ve yasaklar ile uygulanmadığı takdirde yaptırım öngördüğü kuralları içeren hukuk dalıdır.

Ceza hukukunda yararlanılan bazı ilkeler vardır. Bu ilkelerden biri de belirlilik ilkesi olarak ele alınır. Belirlilik ilkesinin kastettiği durum kanunun suç saymadığı bir eyleme ceza verilemeyeceği yönünde belirlenmiştir. Bu ilkeye göre suç tanımlandıktan sonra unsurları açık ve net olarak belirlenmeli ve bu durum herkesin anlayabileceği bir dilde anlatılmalıdır. Suç olarak kanunlarca tanımlanmayan bir davranış için hiç kimse cezalandırılamaz. Ceza hukukunu ilgilendiren bu konular kanunlarla belirlenmiş durumdadır. Ceza hukuku bu ve benzeri birçok konuyu içinde barındıran aşamalardan müteşekkildir.

Ceza davalarına konu olan suçların tespit edilmesi ve kanunlar önünde işlenen suçun ispatlanabilmesi için izlenen yöntemler farklılık gösterecektir. Bu sebeplerle ceza davalarında bir ceza avukatına ihtiyaç olacaktır. Konya Ceza Avukatı, ceza davalarında görev almış tecrübeli bir avukatlardan seçilmelidir.

CEZA AVUKATI NEDİR?

Konya Ceza avukatı ceza yargılamasında vekil ya da müdafi olarak görev yapan temsil ettiği vatandaşı savunan avukatlara denir. Ceza hukuku avukatı tarafından, ceza davalarına bakan avukatlara halk arasında söylenmiş unvandır. Yasal olarak “ceza avukatı” adı altında yer alan resmi bir avukatlık bölümü veya ünvanı bulunmamaktadır.

Ceza avukatları, kişi özgürlüğü ve mağdur hakları bakımından toplumun en hassas sorunlarıyla uğraşmaktadır. Ceza davalarının olası ciddi sonuçlarında etkisinin bulunduğu ceza avukatları, alanlarında donanımlı özgüvenli ve tecrübeli olmalıdırlar.

Kanunlar önünde herkes eşit haklara sahiptir. Kimse dil, din, ırk gibi ayrımlar sebebiyle farklı muameleye maruz bırakılamaz. Ceza davalarının konuları karmaşık birtakım süreçleri içinde barındırır. Meşakkatli bir yol izlenmesi ceza davalarının genel özellikleri arasında yer almaktadır. İzlenecek bu zorlu yolda kişiler davaya sanık ya da mağdur olarak katılmış olabilirler. Ceza davalarının işlenen suça bağlı olarak uyguladığı yaptırımlar ağırdır. Bazen hapis cezası gibi kişiyi özgürlüğünden mahrum bırakacak durumlarla karşılaşmak mümkündür. Böyle bir durumda kalan kişinin bir ceza davası avukatının bilgisine danışması kaçınılmaz olacaktır. Bireysel tecrübeler bu tür davalarda yeterli olmaz. Konya Ceza Avukatı, deneyim sahibi olan bir ceza davası avukatı olmalıdır.

CEZA DAVALARINDA AVUKAT TALEBİ NASIL YAPILIR?

Zorunlu müdafi; şüpheli veya sanığın kendisini temsil edecek ve kendisine hukuki yardımda bulunacak bir müdafinin atanmasını talep etmesi ya da şüpheli veya sanığın talep etmemesine rağmen kanunda öngörülen ceza dosyalarında görevlendirilen avukatı tanımlamaktadır.

Türk Ceza Kanunu’nun 150. Maddesine göre; Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde bir müdafi görevlendirilir. Müdafi bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir.

Ayrıca alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada da Türk Ceza Kanunu’na göre kişinin istemi olmasa dahi müdafi görevlendirilecektir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu zorunlu müdafilikle ilgili diğer hususların Türkiye Barolar Birliğinin görüşüyle düzenlenecek yönetmelikle belirleneceği belirtilmiştir.

ŞÜPHELİ KİME DENİR? SANIK, MÜŞTEKİ VE MAĞDUR KAVRAMLARI NE DEMEKTİR?

Şüpheli, sanık, müşteki ve mağdur kavramları, ceza yargılamasına özgü kavramlardır. Şüpheli, ceza yargılamasında soruşturma veresinde suç şüphesi altında bulunan kimseye denir. Şüpheli statüsü, adli makamın suç şüphesiyle bir soruşturma başlattığı anda doğar. Kimse kendiliğinden şüpheli olmaz. Sanık ise, soruşturma evresi tamamlanıp da kovuşturma evresine geçilip hüküm kesinleşinceye kadar olan sürede suç şüphesi altında bulunan kimseye denir.

Mağdur, suç oluşturan fiilden zarar gören kimseyi ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Mağdur her zaman suçtan doğrudan zarar gören kimse olmayabilir. Müşteki kavramı ise, Arapça bir kelime olup, suçtan zarar gören kişi ya da mağdur tarafından şikâyette bulunan kişi için kullanılır. Şikayetçi, şikâyet eden demektir. Müşteki sıfatı, suçtan zarar gören kişinin kolluk mercilerine veya cumhuriyet savcılıklarına şikâyette bulunularak kazanılır.

KONYA CEZA AVUKATI, KONYA CEZA AVUKATLARI

Bütün hukuk kuralları toplumsal düzeni kurmaya hizmet etmek için vardır. Ceza hukuku da bunu tesis etmek için kendi araçlarını devreye sokar. Ceza hukukunu ilgilendiren konular toplumsal yaşamın hayati derecede zarar görmesiyle oluşan düzen bozukluğudur. Toplumsal düzeni bozan suçlar işlendiğinde ceza davaları aracılığıyla yeniden düzenin tesisine çalışılır. Bunun için devlet, toplumun haklarını korumakla görevlidir ve devleti de savcılık makamı temsil edecektir. Suçun tespiti ya da şikâyete konu olması durumunda savcılık makamı görevini yerine getirecektir.

Savcılık makamı bir iddianame oluşturacak ve bunu mahkemeye sunacaktır. İddianamenin incelenmesi bazen kabul edilmesiyle sonuçlanırken bazen de deliller yeterli bulunmayabilir. Bu durumda da savcılık makamı yeni bir iddianame hazırlayıp eksiklikleri giderebileceği gibi karara itiraz da edebilir. Görüldüğü gibi bu tür durumlarda karmaşık bazı yolların varlığı söz konusudur ve kişiler tek başına bu yolu aşamayabilirler. Böyle zamanlarda Konya ceza avukatı tarafından temsil edilmek gereği oluşabilir. Bir Konya ceza davası avukatı tüm süreçlere olan hakimiyeti neticesinde işlemlerin sıkıntısız yürütülmesinde etkili olacaktır.

Konya Ceza davası avukatı olarak görev alan kişiler savunma makamını temsil ederler. Kişilerin bu davalar sebebiyle hak kaybı yaşamaması adına ceza davası avukatından yardım almaları yararlarına olacaktır. Konya Ceza Avukatı, ceza davalarında hak kaybı yaşanmasını engelleyebilecek düzeyde tecrübe sahibi olmalıdır.

KONYA AĞIR CEZA AVUKATI NE İŞ YAPAR?

Esasında hukuk literatüründe Konya Ağır Ceza Avukatı diye bir bölüm yoktur. Böyle bir alt dal da yoktur. Ancak bu kavram halk arasında yaygın olarak bu şekilde kullanıldığı için, Konya ağır ceza avukatı olarak bir branşlaşma olduğu sanılmaktadır. Yine de bir tanım yapacak olursak, Konya Ağır ceza avukatı, ceza hukukunda ağır cezalar gerektiren özel suç tiplerini kapsayan ağır ceza davalarında hukuki hizmet veren kişidir. Konya ağır ceza avukatı, Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen suç tiplerine hâkim olan avukat olmalıdır.

Ağır ceza davaları, kişinin hürriyetini önemli ölçüde etkileyen davalardır. Bu davalar en iyi ağır ceza avukatı ile yer almak hürriyete ilişkin önemli bir karar olacaktır. Konya Ağır ceza avukatı somut olaya ilişkin her türlü delili ve bilgiyi gözeterek kanuni süreleri, indirim hallerini, taksir hallerini vs. gözeterek en uygun ve en güçlü savunmayı yapacak kişidir. Konya Ağır ceza avukatı sabırlı ve titiz bir çalışma yürüterek müvekkillerinin lehine olan sonuca ulaşmak için ellerinden gelen hukuki yardımı yapacaklardır. En iyi Konya ağır ceza avukatı için Bademci Hukuk kadromuza bakabilir veya büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

KONYA CEZA AVUKATI

Konya ili önemli bir nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. Konya’da yaşayan vatandaşlar, çeşitli suçlarla karşı karşıya kalabilirler. Bu durumlarda, bir ceza avukatından yardım almak önemlidir.

Konya Ceza avukatı, ceza hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukattır. Konya Ceza avukatları, ceza yargılamasının her aşamasında müvekkillerinin haklarını savunurlar. Konya Ceza avukatları, müvekkillerinin ifadesi alınırken, soruşturma aşamasında, kovuşturma aşamasında ve yargılama aşamasında müvekkillerinin yanında bulunurlar. Konya Ceza avukatları, müvekkillerinin haklarını korumak için gerekli tüm hukuki işlemleri yaparlar. Konya ’da ceza avukatı arıyorsanız, dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Öncelikle, Konya ceza avukatının deneyimli ve uzman olması önemlidir. Ceza avukatının, ceza hukuku alanında güncel bilgilere sahip olması gerekir. Ayrıca, Konya ceza avukatının, müvekkillerinin haklarını korumak için gerekli hukuki bilgi ve becerilere sahip olması gerekir.

Konya’da ceza avukatı olarak hizmet veren birçok hukuk bürosu bulunmaktadır. Bu hukuk büroları arasından, size en uygun hukuk bürosunu seçmek için, hukuk bürolarının internet sitelerini inceleyebilirsiniz. Ayrıca, hukuk bürolarının iletişim bilgilerini kullanarak, hukuk bürolarıyla iletişime geçebilirsiniz. Bademci Hukuk Bürosu Uzun süredir Ceza Hukuku alanında hizmet vermektedir.

KONYA CEZA AVUKATI NEDİR?

Ceza avukatı, ceza hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukattır. Konya Ceza avukatları, ceza yargılamasının her aşamasında müvekkillerinin haklarını savunurlar. Konya Ceza avukatları, müvekkillerinin ifadesi alınırken, soruşturma aşamasında, kovuşturma aşamasında ve yargılama aşamasında müvekkillerinin yanında bulunurlar. Konya Ceza avukatları, müvekkillerinin haklarını korumak için gerekli tüm hukuki işlemleri yaparlar.

TECRÜBELİ CEZA AVUKATI

Tecrübeli ceza avukatı, ilgili olduğu alanda hem akademik hem de mesleki olarak kendini geliştirmiş olan avukattır. Avukatın ceza alanında ki tecrübesi, sizin uyuşmazlığınızın hızlı ve olumlu bir şekilde çözümü noktasında size fayda sağlayacaktır.

KONYA EN İYİ CEZA AVUKATI

Kişiler çoğunlukla “En iyi ceza avukatı” ile çalışmak istemektedirler. Bir kişi hakkında ceza soruşturması veya ceza davası açılması o kişinin yaşantısını ve ruh halini ciddi anlamda etkilemektedir. Sonuçları açısından bakıldığından da kişilerin bu ruh haline bürünmesi oldukça doğaldır. “En iyi ceza avukatı” arayışında olan kişiler şunlara dikkat etmelidir;

Yasal olarak avukatların bu şekilde unvan kullanması yasaktır.

Kişilerin mevcut davası hakkında bilgisi olan avukatları tercih etmesi gerekmektedir. Kazanacağını garanti eden avukatlara şüphe ile yaklaşılmalıdır.

Avukata, mevcut dosyanız ile ilgili daha önceden deneyimi olup olmadığını sorun.

İletişiminizin sağlıklı ve güçlü olduğu avukatlar ile çalışmayı tercih edin.

KONYA CEZA AVUKATI SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?

Bazı avukatlar davayı kazanacaklarını garanti etmektedirler. Ancak bu çok olası bir durum değildir. Hiçbir avukatın davayı müvekkil lehine kazanabileceğinin bir garantisi yoktur. Bu nedenle davayı yüzde yüz kazanacağını söyleyen avukatlara şüphe ile yaklaşmanız gerekmektedir. Çünkü avukatların davanın sonucu ile ilgili garanti vermeleri kesinlikle yasaktır. Kanunlar gereği dava gidişatı avukatın iddiasını çürütebilmektedir. Kısacası davanın %100 kazanılacağını ifade eden avukatlardan uzak durmanız gerekmektedir. Davayı kazanacağına garanti eden avukatlardan uzak durulması gerekmektedir.

KONYA’ DA CEZA AVUKATI ARIYORUM

Konya Ceza avukatı arayan insanlar genellikle en iyi ceza avukatı veya en iyi ağır ceza avukatı bulma arayışı içerisinde olurlar. Bu arayış sürecinde şahıslar genellikle tavsiye üzerine ceza avukatına giderler. Konya’ da ceza avukatı ve ağır ceza avukatı sayısı bir hayli fazla olup; bu sebeple ceza avukatı tavsiyesi insanlar için önemli bir ölçüdür. Şahıslar, her ne kadar tavsiye üzerine ağır ceza avukatına gitseler de esasen güvendikleri ve olumlu kanaat getirdikleri tecrübeli bir Konya ceza avukatıyla yoluna devam etmektedir.

EN İYİ AĞIR CEZA AVUKATI YORUMLARI

Seçeceğiniz ağır ceza avukatı hakkında iyi bir karara varmak ve güvenmek istiyorsanız, o hukuk bürosunun internet üzerindeki Google maps müvekkil yorumlarına bakabilirsiniz. Ayrıca hukuk bürosunun bu alandaki daha önce başardıkları davaları da inceleyebilir, makalelerini okuyabilir ve net bir fikir oluşturabilirsiniz. Büromuzu aradığınızda sizlere detaylı bir sunum yapıyoruz. Şimdiden iyi bir gün dileriz.

CEZA DAVAMIN TAKİBİ İÇİN BİRDEN FAZLA CEZA AVUKATI TUTABİLİR MİYİM?

WhatsApp Image 2024 02 11 at 00.31.21 Konya Hukuk Bürosu

Ceza Muhakemeleri Kanunu Madde 149 uyarınca şüpheli veya sanık, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında bir veya birden fazla müdafinin yardımından yararlanabilir; kanuni temsilcisi varsa, o da şüpheliye veya sanığa müdafi seçebilir. Kanun hükmünde açıkça belirtildiği üzere ceza davasının takibi için birden fazla Konya ceza avukatı ile temsil edilebilmek mümkündür. Ancak bazı hallerde Konya ceza avukatı sayısında kısıtlama da bulunmaktadır. Soruşturma aşamasında ifade almada en çok üç ceza avukatı hazır bulunabilir. Yine örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından yürütülen kovuşturmalarda, duruşmada en çok üç ceza avukatı bulunabilir.

Soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında Konya Konya ceza avukatının şüpheli ve sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukuki yardımda bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz.

KONYA CEZA AVUKATLARI, VEKÂLETNAME OLMAKSIZIN CEZA DOSYASINI TAKİP EDEBİLİR Mİ?

Avukatlar, vekâletname bulunmasa da ceza dava dosyalarını inceleyebilirler. Ancak ilgili dosyada gizlilik kararı bulunuyor ise bu durumda avukatın dosya inceleme talebi reddedilir. Yani vekâletname bulunsa dahi gizlilik kararı bulunan dosyaları inceleyebilmek mümkün değildir. Ceza avukatları soruşturma aşamasında vekâletname olmaksızın dosyayı takip edebilirken, kovuşturma aşamasında ise vekâletname ibrazı mahkemelerce zorunlu tutulmaktadır. Ceza avukatları, vekâletname olmadan ceza dava dosyasından fotokopi alamazlar yalnızca inceleyebilirler. Bu sebeple ceza davasında avukatın dosyayı sağlıklı bir şekilde takip edebilmesi için vekâletname olmazsa olmazdır.

KONYA CEZA AVUKATI

Konya Ceza Avukatı, Konya Adliyesinde bulunan; Ağır Ceza davaları, Asliye Ceza davaları ve Sulh Ceza hakimliklerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Bademci Hukuk Bürosu Konya Adliyesi ve Konya Cezaevine çok yakın olması sebebiyle özellikle Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklu kişilerle rahatlıkla görüşebilmektedir.

CEZA AVUKATININ GÖREVLERİ NELERDİR?

Konya Ceza avukatının başlıca görevleri şunlardır:

1. Müvekkillerinin ifadesi alınırken, müvekkillerinin haklarını korumak

2. Soruşturma aşamasında, müvekkillerinin haklarını korumak

3. Kovuşturma aşamasında, müvekkillerinin haklarını korumak

4. Yargılama aşamasında, müvekkillerinin haklarını korumak

5. Müvekkillerinin ceza davasında beraatini sağlamak

6. Müvekkillerinin alacağı muhtemel cezalarını hafifletmek

7. Müvekkillerinin haklarını korumak için gerekli tüm hukuki işlemleri yapmak

CEZA DAVALARI NE KADAR SÜRER?

Ceza davaları, kanun koyucunun süre sınırlaması getirdiği davalardan olmadığı için yargılanan sanıkların sayısı, yargılama konusu, suç türü ve niteliği, delillerin ve tanıkların durumu, mahkemenin iş yükü ve kanun yollarının işletilip işletilmediği gibi çok sayıda parametreye göre değişen zamanda neticelenir. Soruşturma, kovuşturma ve kanun yolları hesaba katıldığı takdirde genellikle bir ila dört yıl arasında bir zaman alır. Fakat ceza yargılamasının en iyi ceza avukatı nezaretinde yürütülmesi, hatalı veya ihmali işlemler sebebiyle gereksiz zaman kayıplarına engel olunması gibi haller nedeniyle bu süre kısalabilir. Davayı kısa sürede bitirmek vaadi avukat tarafından müvekkile verilemez.

KONYA’ DA CEZA AVUKATI ARARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Konya’da ceza avukatı ararken, dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

1. Konya Ceza avukatının deneyimli ve uzman olması gerekir.

2. Konya Ceza avukatının, ceza hukuku alanında güncel bilgilere sahip olması gerekir.

3.Konya Ceza avukatının, müvekkillerinin haklarını korumak için gerekli hukuki bilgi ve becerilere sahip olması gerekir.

4.Konya Ceza avukatının, müvekkillerinin ihtiyaçlarını anlaması ve bu doğrultuda hizmet vermesi gerekir.

5. Konya Ceza Avukatının iyi bir hitabete sahip olması gerekir.

CEZA AVUKATI İLE ANLAŞTIKTAN SONRAKİ SÜREÇ NASIL İŞLER?

Konya Ceza avukatı ile anlaşma hususunda anlaşmanın içeriği ve mahiyeti önemlidir; çünkü sadece tek seferlik bir iş için avukatla anlaşma yapılabileceği gibi ilgili sürecin tamamı için yapılmış bir anlaşma da söz konusu olabilir. Soruşturma ve kovuşturma aşamasının tamamının takip edilmesine ilişkin Konya ceza avukatı ile anlaşma yapılmış ise; Konya ceza avukatı dosya kapsamındaki müvekkili lehine olan bütün itirazları yasal süresi içerisinde yapar, duruşmaları takip eder, aleyhe kararlar açısından istinaf veya temyiz yolu açık ise hükmü istinaf veya temyiz eder. Kısacası müvekkilinin haklarını korumak için görevi gereği tüm işlemleri yerine getirir. Hükmün kesinleşmesi ile birlikte ceza avukatının görevi sona erer.

2024 CEZA AVUKATI ÜCRETLERİ

Avukatlık ücretleri, her yıl Türkiye Barolar Birliği’nin yayınladığı tebliğ ile belirlenir. Bu tebliğ, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi olarak nitelendirilir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, avukatlık hizmetleri karşılığında ödenmesi gereken minimum tutarı belirler. Hiçbir avukat bu ücretlerin altında bir ücret kararlaştırması yapamaz. Ancak, avukatlık ücretleri yerel barolar ve avukatların mesleki tecrübe ve niteliklerine göre değişebilmektedir. Her avukat, asgari tarife üzerinden kendi avukatlık ücretini belirleyebilir. Ceza davalarında avukatlık ücreti suçun ağırlığına, davanın bulunduğu aşamaya ve davanın içeriğine, avukatın kıdemine, bilgisine, tecrübesine, uzmanlığına ve tarafın ekonomik durumuna göre değişebilmektedir. Güncel Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine bakarak Konya ceza avukatı ücretleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

SORUŞTURMA AŞAMASINDAKİ DOSYALARDA AVUKATLIK ÜCRETİ NEDİR?

Ceza soruşturma aşamasında avukatın alacağı ücretin alt sınırı, Türkiye Barolar Birliği tarafından  2024 yılı için 5.300 TL olarak belirlenmiştir. Avukatın soruşturma evresinde takip edeceği işler için bu fiyatın altında ücret alması kesinlikle yasaktır. Bununla birlikte Konya Barosu tarafından yayımlanan 2024 yılı tavsiye niteliğindeki avukatlık ücret tarifesinde bu ücret 18.000 TL olarak belirlenmiştir. Ceza soruşturması aşamasında avukatın bu belirttiğimiz tavsiye niteliğindeki ücretin altında ya da üstünde bir avukatlık ücreti alması kendi insiyatifindedir. Daha önce belirttiğimiz gibi avukatlık serbest bir meslektir.

Bu sebeple her avukat alacağı ücreti kendisi takdir edebilir. Buna bağlı olarak soruşturma aşamasındaki işler için çalışmayı düşündüğünüz avukattan fiyat bilgisi almanız doğru olacaktır. Soruşturma dosyasında avukat dosyanın durumunu inceleyip müvekkillerine öyle fiyat vermektedir.

CEZA DAVALARINDA AVUKAT ÜCRETİ NASIL BELİRLENİR?

Her yıl Türkiye Barolar Birliği ve her Baro tarafından Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlanır. Sulh ceza hakimliği, asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay’daki ücretler farklıdır. Ancak tarifede yer alan ücretler asgari olup, öngörülen ücretin altında olmamak üzere avukat ile iş sahibi arasında serbestçe belirlenir. Ücretin üst limiti yoktur.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ AVUKATLIK ÜCRETLERİ 2024

2024 yılı avukatlık asgari ücret tarifesinde ceza-hukuk mahkemesi ayırımı yapılmamıştır. Tarifede yer alan asliye mahkemesi ücretini, ceza mahkemesi bakımından asliye ceza mahkemesi ücreti olarak algılamak gerekir. Konya Ceza avukatı ücretleri de bu tarifeden az olmamak üzere avukat ve ilgili tarafça serbestçe belirlenir. 2024 yılı için asliye ceza avukatlık ücreti asgari 17.900 TL’dir.

AĞIR CEZA MAHKEMESİ VEKALET ÜCRETİ 2024

Ağır ceza avukatları ücretleri, avukatlık asgari ücret tarifesinde açıklanmıştır. Ağır ceza mahkemesi vekalet ücreti 2023 yılı itibariyle en az 29.800 TL’dir. Bu rakam tabanı işaret etmektedir. Avukat ile ilgili tarafın bunun üstünde ücret belirlemesi mümkündür. Ancak altında ücret belirlemek kanuna aykırıdır.

SULH CEZA HAKİMLİĞİ VEKALET ÜCRETİ 2024

2023 yılı için geçerli Ankara Barosu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre Sulh Ceza Hakimliğinde takip edilecek işler için bir avukatın alması gereken asgari ücret 8.000 TL’dir. Bunun üstünde taraflar arasında servetçe ücret sözleşmesi yapılabilir.

KONYA CEZA AVUKATI ÜCRETLERİ

Avukatlık asgari ücret tarifesi tüm Türkiye açısından geçerlidir, bağlayıcıdır. Konya ceza avukatı ücretleri de bu tarifeye tabidir. Konya’nın veya başka bir ilin diğer illerden asgari ücret bakımından farkı yoktur. Ceza avukatı ücreti tarifenin altında olamaz. Aksi durum yasaya aykırılık oluşturur.

CEZA DAVALARINDA AVUKATLIK ÜCRETİNİ KİM ÖDER?

Ceza davalarında vekalet ücretini anlaşmaya varan müvekkil öder. Tarafların vardığı anlaşma dışında davanın sanık lehine sonuçlanması durumunda sanık lehine, davanın müdahili varsa sanık aleyhine sonuçlanması halinde müdahil lehine ayrıca vekalet ücretine hükmedilir ki Avukatlık Kanunu’nun m. 164/5 gereğince bu ücret avukata aittir.

Paylaş:

Diğer Makaleler

Konya Barosu Ücretsiz Avukat

Konya Barosu Ücretsiz Avukat-Adli Yardım Nedir?

Konya Barosu Ücretsiz Avukat Hizmeti İçindekiler Ücretsiz Avukat Hizmeti Nedir? Kimler Yararlanabilir? Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler Adli Yardımdan Yararlanacak Kişiler Adli Yardımın Kapsamı Adli

9. yargı paketi

9. Yargı Paketi Taslağı

9. Yargı Paketi: Yenilikler ve Değişiklikler İçindekiler 1. Denetimli Serbestlik ve Cezasızlık Algısının Giderilmesi 2. Casusluk Faaliyetlerine Karşı Önlemler 3. Tekerrür Hükümleri ve Koşullu Salıverme

Bize Mesaj Gönderin

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu iletişim formu alanından avukatlarımıza soru ve sorunlarınızı iletebilirsiniz.