KONYA İŞ HUKUKU AVUKATI

Konya İş Hukuku Avukatı

Konya İş Hukuku Avukatı hizmeti veren Bademci Hukuk & Arabuluculuk Bürosu olarak, deneyimli ve uzman avukat ekibimizle Konya’da iş hukuku konularında hızlı çözümler sunmayı amaçlıyoruz. Müşteri memnuniyeti ve menfaatlerini koruma önceliğimizdir. Hukuk büromuzda, işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için gereken her türlü desteği sağlamak için tecrübeli iş hukuku avukatları bulunmaktadır. Aynı zamanda, Avukat Arabulucu Recep Bademci ve Avukat Arabulucu Hande Bademci tarafından iş hukuku uyuşmazlıklarında dava şartı olan arabuluculuk hizmeti de sunuyoruz. Arabuluculuk sürecinin sonuçsuz kalması durumunda ise dava sürecini başlatıp iş ve dava takibini sağlıyoruz.

Konya İş Avukatı olarak müvekkillerimize şu hizmetleri vermekteyiz:

 • İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözülmesi
 • İşe iade davaları
 • İş Hukuku işçilik alacakları arabuluculuk başvurusu ve sürecin takibi
 • İş hukukunda yasal mevzuata uygun iş sözleşmelerinin hazırlanması
 • Ayrımcılık tazminatı davaları
 • Mobbing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davalar
 • İş hukukundan kaynaklı diğer tüm uyuşmazlıklara ilişkin davalar
 • İşçilik Ücret Alacağı
 • Kıdem Tazminatı
 • İhbar Tazminatı
 • Fazla Mesai Ücreti
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacağı
 • Yıllık İzin Ücreti
 • Hizmet Tespit Davası
 • İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası
 • Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası
 • Agi Alacağı


Her dava, benzersiz koşullara, yasal düzenlemelere ve belirli prosedürlere tabidir. İş hukuku alanında, her talebin haklılığı, kanıtlanabilirliği ve yasal dayanağı hukuk büromuzda titizlikle incelenir ve gerektiğinde mahkemeye taşınır. Her durum, olayın özelliklerine ve yasalara göre farklılık gösterir. Bu nedenle, iş hukuku konularında uzmanlaşmış bir avukattan destek almak, doğru adımları atmanızı sağlayabilir. İşçi ve işveren hakları ve uyuşmazlıkları konusunda, Konya’daki Bademci Hukuk Bürosu’na başvurabilirsiniz. Bademci Hukuk Bürosu, uzman kadrosuyla, İş Avukatı Recep Bademci iş hukuku ve işçi haklarıyla ilgili her türlü anlaşmazlıkta arabuluculuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

KONYA İŞ AVUKATI İLETİŞİM BİLGİLERİ

 • KONYA İŞ HUKUKU AVUKATI Avukat Recep Bademci
 • Telefon : 05069876330
 • Adres : Akabe Mah. Akgöl Sok. Palabıyıklar Plaza No:24/103 Karatay/Konya
 • Mail : bademcihukukcom@gmail.com
 • Hizmet Alanları: İş Hukuku Davaları

KONYA İŞ AVUKATI ÜCRETİ

Avukatlık ücretleri, yıllık olarak Türkiye Barolar Birliği’nin yayınladığı bildiri ile belirlenir. Bu bildiri, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi olarak adlandırılır ve avukatlık hizmetleri için ödenmesi gereken en düşük miktarı belirler. Hiçbir avukat, bu tarifeden daha düşük bir ücret talep edemez. Ancak, avukatlık ücretleri, Konya barosu ve avukatların mesleki deneyim ve niteliklerine bağlı olarak değişebilir. Her avukat, asgari tarifeye dayanarak kendi ücretini belirleme yetkisine sahiptir. İş hukuku davalarında avukatlık ücreti, davanın karmaşıklığına, tarafların durumuna, davanın içeriğine, avukatın deneyimine, bilgisine ve uzmanlığına bağlı olarak değişebilir. Güncel Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ni kontrol ederek Konya’daki iş hukuku avukatlarının ücretleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bademci hukuk bürosu olarak iş davalarında müvekkillerimizin arabuluculuk veya dava sonunda hak kazandığı ücretin %20’sini avukatlık ücreti olarak talep etmekteyiz.

KONYA İŞ HUKUKU AVUKATI NE İŞ YAPAR?

İş hukuku davaları, teknik yönleri ağır basan ve uzmanlık gerektiren önemli davalardır. İş Hukuku Avukatları Konya’da, iş hukukuyla ilgili davalara ve işlere odaklanan, işçi ve işveren haklarını korumayı ve hukuki süreçlerle desteklemeyi amaçlayan uzman avukatlardır. Konya’daki iş hukuku avukatları, iş hukuku konularında derin bilgi ve deneyime sahip olan, iş hukuku mevzuatını iyi bilen ve iş hukuku davalarında tecrübeli profesyonellerdir.

Konya İş Hukuku Avukatı, iş hukukuyla ilgili çeşitli konularda hizmet sunar. İşte bu avukatın genel olarak yaptığı işler:

 1. Danışmanlık Hizmetleri: İş hukuku avukatları, işverenler ve işçiler için iş hukukuyla ilgili danışmanlık hizmetleri sunarlar. İşverenlere iş hukukuyla uyumlu hareket etme konusunda tavsiyeler verir ve işçilere haklarını anlatır.
 2. Sözleşme Hazırlığı ve Değerlendirme: İş hukuku avukatları, iş ilişkileri için sözleşmeler hazırlar veya mevcut sözleşmeleri değerlendirir. Bu, işçi ve işveren arasında adil ve yasal olarak bağlayıcı anlaşmaların yapılmasını sağlar.
 3. İş Uyuşmazlıklarının Çözümü: İş hukuku avukatları, işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkları çözmeye çalışır. Arabuluculuk, müzakere ve gerekirse dava yoluyla uyuşmazlıkların çözülmesine yardımcı olurlar.
 4. İşçi Haklarının Korunması: İş hukuku avukatları, işçilerin haklarını korumak için mücadele ederler. Ücret alacakları, iş güvenliği ve sağlık gibi konularda işçilerin yasal haklarını savunurlar.
 5. İşverenlerin Haklarının Korunması: Aynı zamanda iş hukuku avukatları, işverenlerin de yasal haklarını korur. İşverenlerin işçi haklarına uygun davranışlarını sağlamak ve işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak için çaba gösterirler.
 6. Mahkeme Temsil ve Savunma: Gerekli olduğunda, iş hukuku avukatları müvekili mahkemede temsil ederler. İş hukuku davalarında müvekillerini savunurlar ve yasal süreçlerde onlara rehberlik ederler.
 7. Güncel Mevzuat Takibi: İş hukuku avukatları, sürekli olarak güncel mevzuatı takip ederler ve müvekillerine mevzuat değişikliklerinin etkileri konusunda bilgi verirler.

Kısacası, Konya İş Hukuku Avukatı, iş dünyasında yaşanan karmaşık hukuki konuları ele alır ve müvekillerinin haklarını korumak için hukuki destek sağlar.

KIDEM TAZMİNATI DAVALARI

Konya’daki İş Hukuku Avukatları ekibimiz, işverenlerin vekilliğini üstlenirken aynı zamanda haklarını alamamış işçilerin müvekkillerinin haklarını savunmaktadır. Kıdem tazminatı, İş Kanunu, Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanunu’nda belirtilen iş sözleşmesinin sona ermesinin en önemli sonuçlarından biridir. Kıdem tazminatı, “iş sözleşmesinin belirli koşullar altında sona ermesi durumunda işçiye veya onun mirasçılarına, hizmet süreleri göz önünde bulundurularak ödenmesi gereken miktar” olarak tanımlanır. Kıdem tazminatı, kendine özgü bir tazminat türüdür.

KIDEM TAZMİNATINA NASIL HAK KAZANILIR?

4857 sayılı İş Kanunu’na göre kıdem tazminatı hak kazanma şartları şunlardır:

 • İşveren tarafından işçiye iş akdi feshedildiğinde veya işçi tarafından haklı bir nedenle iş akdini feshettiğinde kıdem tazminatı hakkı doğar.
 • İşçinin en az bir yıl sürekli çalıştığı işyerinde iş akdi, işverenin kusuru olmaksızın haklı bir nedenle veya geçerli bir nedene dayanmaksızın feshedilirse kıdem tazminatı hakkı doğar.
 • İşçinin, işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan davranışları nedeniyle iş akdi feshedilmişse veya işçi işverenin tarafından ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan bir davranışta bulunduğu için haklı sebeple derhal feshedilirse kıdem tazminatı hakkı doğmaz.
 • İşçinin ölümü halinde, mirasçılarına kıdem tazminatı ödenir.
 • İş Kanunu’na göre kıdem tazminatı, işçinin işveren tarafından işten çıkarılması durumunda veya işçinin haklı bir nedene dayanarak işten ayrılması halinde ödenmektedir. Bu şartlar altında işçi kıdem tazminatı hakkı kazanmaktadır.
 • Kıdem tazminatına nasıl hak kazanılır sorusunun ayrıntılı şekilde ele alındığı makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

İHBAR TAZMİNATI DAVALARI


Konya’daki İş Hukuku Avukatları ekibimiz, işveren vekili olarak da hizmet verirken haklarını alamamış işçi müvekkillerimizin de hukuki taleplerini savunmaktadır. İş sözleşmelerinin feshedilmesi sürecinde, tarafların belirli sürelerde bildirim yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu bildirim sürelerine uymadan yapılan fesihlerde, ihlal edilen tarafların tazminat ödemesi gerekir. Bu tazminata “ihbar tazminatı” adı verilir. İhbar tazminatının ödenmesi gereken taraf, sözleşmeyi haksız veya usulsüz bir şekilde fesheden taraftır. Eğer işçi feshetmişse, işverene; işveren feshetmişse, işçiye ihbar tazminatı ödenir.

İhbar süreleri şu şekildedir:

 • İşyerinde altı aydan az çalışan bir işçi için, en az iki hafta önceden bildirim yapılmalıdır.
 • İşyerinde 6 ay ile 1,5 yıl arasında çalışan bir işçi için, en az 4 hafta önceden bildirim yapılmalıdır.
 • İşyerinde 1,5 yıl ile 3 yıl arasında çalışan bir işçi için, en az 6 hafta önceden bildirim yapılmalıdır.
 • İşyerinde 3 yıldan fazla çalışan bir işçi için, en az 8 hafta önceden bildirim yapılmalıdır.

İhbar tazminatı miktarı, uyulmayan bildirim sürelerine göre hesaplanır. Yani, çalışma süresine göre belirlenen sürelerin ücreti üzerinden hesaplanır. İhbar tazminatı, brüt aylık ücretin bir güne düşen kısmı üzerinden hesaplanır. Daha fazla bilgi ve hesaplama için iş hukuku avukatlarıyla iletişime geçebilirsiniz.

İŞ KAZASI DAVALARI

Konya’daki İş Hukuku Avukatları ekibimiz, işveren temsilcisi olarak hizmet verirken aynı zamanda haklarını alamamış işçi müvekkillerimizin haklarını da savunmaktadır. Türkiye genelinde iş kazaları her geçen yıl artış göstermektedir. Ne yazık ki, her yıl yüzlerce işçi iş kazası yaşamakta ve bu kazaların bir kısmı ölümle sonuçlanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun istatistiklerine göre, 2022 yılında 442.906 işçi iş kazası geçirmiş ve bu kazalarda 1541 işçi hayatını kaybetmiştir. İş kazaları, insan hakları ve iş hukuku açısından büyük öneme sahiptir ve işçilerin bu konudaki haklarını ve yasal imkanlarını bilmesi son derece önemlidir.

İş kazası kavramı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda tanımlanmıştır. Kanunun m.3/g maddesine göre, “İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay” iş kazası olarak kabul edilir.

İş kazalarının hangi koşullarda gerçekleştiği iş kazalarının kapsamını belirleyen önemli bir sorundur. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m.13’te bu kapsam açıklanmıştır. Buna göre:

 • Sigortalı işçinin işyerinde meydana gelen kazalar,
 • İşveren tarafından yürütülen iş nedeniyle sigortalının bağımsız çalışması sonucu gerçekleşen kazalar,
 • İşveren tarafından işyeri dışında görevlendirilen sigortalının işi yapmadığı zamanlarda meydana gelen kazalar,
 • Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda gerçekleşen kazalar,
 • Sigortalının işveren tarafından sağlanan bir taşıtla işe gidip gelirken meydana gelen kazalar,
 • Sigortalıyı bedenen veya ruhen engelli hale getiren olaylar iş kazası olarak kabul edilir.

İş kazaları, iş hukuku alanında önemli bir yer tutmakta ve işçilerin bu konudaki haklarının korunması büyük önem taşımaktadır. Daha fazla bilgi ve danışmanlık için İş Hukuku Avukatlarına başvurabilirsiniz.

İŞE İADE DAVALARI

Konya’daki İş Hukuku Avukatları ekibimiz, işveren vekili olarak görev yaparken aynı zamanda haklarını alamamış işçi müvekkillerimizin de hukuki haklarını korumaktadır. İş hukukunun temel amacı, işveren ve işçi arasındaki dengesizliği gidermek ve bu ilişkiyi adil bir şekilde düzenlemektir. Bu hedefi gerçekleştirmek için, 4857 sayılı İş Kanunu’nda işçilerin iş sözleşmelerinin haksız bir şekilde sonlandırılmasına karşı koyma imkanı sağlanmıştır.

Bu bağlamda, işçinin işveren tarafından haksız şekilde işten çıkarılması durumunda işe iade davası açma hakkı bulunmaktadır. İşe iade davası, işçinin iş sözleşmesinin haksız bir şekilde sonlandırıldığını ve işe geri alınma talebini içeren bir hukuki süreçtir. İşveren, iş sözleşmesinin geçerli bir nedenle feshedildiğini ispatlamakla yükümlüdür.

Önceki uygulamada, işe iade davalarında seri muhakeme usulü uygulanmaktaydı. Ancak, 6100 sayılı yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda seri yargılama usulüne artık yer verilmemektedir. Dolayısıyla, işe iade davalarında artık basit yargılama usulü uygulanmaktadır.

KONYA İŞ HUKUKU AVUKATI İÇİN BİZE ULAŞIN

Bademci Hukuk Bürosu, işçi müvekkillerinin haklarını korumak amacıyla çeşitli hukuki konularda destek sağlamaktadır. İhbar tazminatı davaları, kıdem tazminatı davaları, sendikal tazminat davaları, iş kazası tazminat davaları, işe iade davaları, kötü niyet tazminatı davaları ve işten çıkarılan işçilerin hakları gibi konularda hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktadır. Ayrıca, işçilerin evlilik, ölüm izin hakları ve genel işçi hakları konularında da destek sağlanmaktadır.

İşveren müvekkiller için ise iş hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, iş sözleşmelerinin fesih bildirimlerinin hazırlanması ve yasal mevzuata uygunluğunun sağlanması, işe iade, kötü niyet, işçinin ihbar ve kıdem tazminatı, iş kazalarından kaynaklı tazminat ve ceza davalarının takibi, işçi ve iş yeri güvenliği konusunda yasal mevzuata uygunluk gibi konularda hukuki destek sağlanmaktadır. Bademci Hukuk Bürosu, işverenleri temsil ederek iş davalarının takibi ve sonuçlandırılması süreçlerinde de her türlü hukuki desteği sağlamaktadır.

Uzun yıllardır faaliyet gösteren Bademci Hukuk ve Arabuluculuk Bürosuna ve Konya İş Hukuku Avukatı ekibine ulaşmak için İletişim sayfasından iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, ofise gelmeden iş mahkemesi avukatı ile çeşitli iletişim yöntemleriyle görüşmek ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemleri üzerinden randevu alabilirsiniz.

KONYA İŞ AVUKATI RECEP BADEMCİ

Konya’da İş Hukuku Alanında Uzmanlaşmış Avukat Recep Bademci: İşçi Haklarında Yanınızda!

İş hukuku, işçi ve işveren ilişkilerini düzenleyen önemli bir hukuk dalıdır. Konya gibi büyük bir şehirde, işçilerin ve işverenlerin haklarını korumak ve yasal süreçleri yönetmek için uzman bir avukata ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu noktada, Konya’nın önde gelen iş hukuku avukatlarından biri olan Recep Bademci devreye giriyor.

Recep Bademci: İş Hukukunda Deneyimli Bir İsim

Recep Bademci, Konya’da iş hukuku alanında geniş deneyime sahip bir avukattır. Yılların getirdiği tecrübe ve uzmanlığıyla, hem işçilerin hem de işverenlerin çeşitli konulardaki hukuki ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Özellikle Konya’da iş davalarıyla ilgili uzmanlaşmıştır ve birçok başarılı dava sonuçlandırmıştır.

İş Avukatı Recep Bademci, işçi haklarına duyduğu saygı ve önem verme konusunda bilinir. İşçilerin adil bir şekilde işlerini yapmalarını sağlamak ve haklarını korumak için kararlılıkla çalışmaktadır. Konya’da çalışanların iş hukuku konularında karşılaştıkları sorunları çözmek ve adaleti sağlamak için mücadele etmektedir.

Konya İş Avukatı Tavsiyesi Arayanlar İçin : Avukat Recep Bademci

Konya’da iş hukukuyla ilgili bir sorunla karşılaştığınızda, doğru avukatı seçmek hayati önem taşır. Avukat Recep Bademci, iş hukuku alanındaki uzmanlığı ve başarılı geçmişiyle, işçiler ve işverenler arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde güvenilir bir isimdir. Profesyonel yaklaşımı ve etkili stratejileriyle, müvekkillerine en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sağlar.

Konya’da iş hukukuyla ilgili herhangi bir sorunla karşılaştığınızda, Avukat Recep Bademci gibi deneyimli bir avukatın yardımına başvurmak önemlidir. İşçi haklarını korumak ve adil bir iş ortamı sağlamak için Avukat Recep Bademci gibi bir uzmandan destek alabilirsiniz.


Paylaş:

Diğer Makaleler

Konya Barosu Ücretsiz Avukat

Konya Barosu Ücretsiz Avukat-Adli Yardım Nedir?

Konya Barosu Ücretsiz Avukat Hizmeti İçindekiler Ücretsiz Avukat Hizmeti Nedir? Kimler Yararlanabilir? Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler Adli Yardımdan Yararlanacak Kişiler Adli Yardımın Kapsamı Adli

Bize Mesaj Gönderin

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu iletişim formu alanından avukatlarımıza soru ve sorunlarınızı iletebilirsiniz.