Nafaka Hesaplama Programı: Yoksulluk, İştirak ve Yardım Nafakaları Hakkında Bilmeniz Gerekenler-2024

Nafaka hesaplama

İçindekiler

Nafaka Hesaplama Nasıl Yapılır?

Nafaka hesaplama, boşanma veya ayrılık durumunda maddi destek sağlamak amacıyla yapılan bir işlemdir. Nafaka miktarı, nafaka alan ve veren tarafın ekonomik durumu, nafakanın türü (eş nafakası, çocuk nafakası), eşin çalışma durumu, çocukların yaşı ve diğer birçok faktöre bağlı olarak belirlenir.

Nafaka Türleri ve Hesaplama Kriterleri:

Yoksulluk Nafakası:

 • Tarafların Ekonomik Durumu: Nafaka alacaklısı ve nafaka yükümlüsünün gelirleri, mal varlıkları, borçları ve yaşam standartları değerlendirilir.
 • Kusur Oranı: Boşanmaya veya ayrılığa sebep olan kusurun ağırlığı, nafaka miktarını etkileyebilir.
 • Eşin Çalışma Durumu: Nafaka alacaklısı eşin çalışıp çalışmadığı, çalışma potansiyeli ve kazanç durumu dikkate alınır.
 • Sosyal ve Ekonomik Durum: Tarafların yaşı, sağlık durumu, eğitim seviyesi, mesleği gibi sosyal ve ekonomik durumları da nafaka miktarının belirlenmesinde rol oynar.

İştirak Nafakası:

 • Çocuk Sayısı: Nafaka miktarı, çocuk sayısına göre artar.
 • Çocukların Yaşı: Çocukların yaşına, eğitim durumuna ve özel ihtiyaçlarına göre nafaka miktarı değişebilir.
 • Çocukların Masrafları: Çocukların barınma, giyim, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlarının giderleri hesaplanır.
 • Tarafların Ekonomik Durumu: Nafaka alacaklısı ve nafaka yükümlüsünün gelirleri, mal varlıkları ve borçları değerlendirilir.

Nafaka Hesaplamasını Kim Yapar?

Nafaka miktarı, mahkeme tarafından tarafların durumları ve deliller değerlendirilerek belirlenir. Mahkeme, yukarıda belirtilen kriterleri dikkate alarak adil ve hakkaniyete uygun bir nafaka miktarı belirlemeye çalışır.

Önemli Notlar:

 • Nafaka hesaplama sürecinde bir avukattan hukuki destek almak, haklarınızın korunması ve adil bir nafaka miktarı belirlenmesi açısından önemlidir.
 • Nafaka miktarı, değişen ekonomik koşullar ve tarafların durumlarındaki değişiklikler nedeniyle zaman içinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yoksulluk (Eş) Nafakası Neye Göre Hesaplanır?

Yoksulluk (eş) nafakası, boşanma veya ayrılık durumunda maddi zorluk yaşayacak olan eşin, diğer eşten talep edebileceği bir maddi destektir. Nafaka miktarı belirlenirken dikkate alınan temel faktörler şunlardır:

 • Eski Eşin Boşanmadaki Kusur Oranı: Nafaka alacaklısı eşin (nafaka talep eden eş) boşanmadaki kusuru, nafaka yükümlüsü eşten (nafaka ödeyecek eş) daha fazla olmamalıdır. Yani, nafaka alacaklısı eşin kusur oranı en az %50 olmalıdır. Aksi halde yoksulluk nafakasına hükmedilmez.
 • Eski Eşin Aylık Geliri: Nafaka yükümlüsü eşin aylık geliri, nafaka miktarını belirlemede en önemli faktördür. Bu gelir sadece maaş veya ücretle sınırlı değildir. Kira geliri, faiz geliri, temettü gibi diğer gelirler de dikkate alınır.
 • Nafaka Talep Eden Eşin Aylık Geliri: Nafaka alacaklısı eşin aylık geliri de nafaka miktarını etkiler. Çalışmayan veya düşük gelirli bir eş, daha yüksek nafaka almaya hak kazanabilir.

Nafaka Hesaplama Örneği:

Eğer nafaka alacaklısı eş çalışmıyorsa, nafaka miktarı genellikle nafaka yükümlüsü eşin aylık kazancının %25’i civarında belirlenir. Örneğin, nafaka yükümlüsü eşin aylık geliri 60.000 TL ise, nafaka alacaklısı eş yaklaşık 15.000 TL nafaka alabilir. Ancak, bu miktar somut olayın koşullarına ve tarafların durumlarına göre değişebilir.

Nafaka Yükümlüsü Çalışmıyorsa:

Nafaka yükümlüsü eşin çalışmıyor olması, nafaka ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Bu durumda, mahkeme nafaka yükümlüsünün asgari ücretle çalıştığını varsayarak bir nafaka miktarı belirler.

Önemli Not:

Nafaka hesaplama, karmaşık bir süreçtir ve birçok faktörün dikkate alınmasını gerektirir. Bu nedenle, nafaka davası açmadan önce bir avukattan hukuki danışmanlık almanız önemlidir. Avukatınız, haklarınızı korumanıza ve adil bir nafaka miktarı belirlenmesine yardımcı olacaktır.

İştirak (Çocuk) Nafakası Neye Göre Hesaplanır?

İştirak (çocuk) nafakası, velayeti kendisinde olmayan ebeveynin, çocuğun veya çocukların bakım ve eğitim giderlerine katkıda bulunmak için ödediği bir maddi destektir. Nafaka miktarı belirlenirken dikkate alınan temel faktörler şunlardır:

 • Nafaka Yükümlüsü Ebeveynin Aylık Geliri: Nafaka ödeyecek olan ebeveynin aylık geliri, nafaka miktarının belirlenmesinde en önemli faktördür. Bu gelir sadece maaş veya ücretle sınırlı değildir. Kira geliri, faiz geliri, temettü gibi diğer gelirler de dikkate alınır.
 • Velayet Sahibi Ebeveynin Aylık Geliri: Çocuğun velayetini alan ebeveynin aylık geliri de nafaka miktarını etkiler. Çalışmayan veya düşük gelirli bir ebeveyn, daha yüksek nafaka almaya hak kazanabilir.
 • Çocuk Sayısı: Nafaka miktarı, çocuk sayısına göre artar. Her bir çocuğun temel ihtiyaçları için ayrı bir nafaka belirlenebilir.
 • Çocukların Masrafları: Çocukların barınma, giyim, eğitim, sağlık, ulaşım ve diğer temel ihtiyaçlarının giderleri hesaplanır. Çocukların yaşı, eğitim durumu ve özel ihtiyaçları da nafaka miktarını etkileyebilir.

İştirak Nafakası Hesaplama Örneği:

Eğer velayet sahibi ebeveyn çalışmıyorsa ve nafaka yükümlüsü ebeveynin aylık geliri 40.000 TL ise, bir çocuk için yaklaşık 10.000 TL nafaka ödenebilir. Ancak, bu miktar çocuğun ihtiyaçlarına, yaşına ve diğer faktörlere göre değişebilir.

Velayet Sahibi Ebeveynin Çalışması Durumunda:

Velayet sahibi ebeveynin çalışması durumunda, nafaka miktarı, her iki ebeveynin gelirine ve çocuğun masraflarına göre yeniden hesaplanır.

Nafaka Yükümlüsü Asgari Ücretle Çalışıyorsa:

Nafaka yükümlüsü ebeveynin asgari ücretle çalışması durumunda, mahkeme çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir nafaka miktarı belirler. Bu miktar, çocuk sayısına ve yaşına göre değişebilir.

Önemli Notlar:

 • Nafaka miktarı, mahkeme tarafından tarafların durumları ve deliller değerlendirilerek belirlenir.
 • Nafaka miktarı, değişen ekonomik koşullar ve tarafların durumlarındaki değişiklikler nedeniyle zaman içinde artırılabilir veya azaltılabilir.
 • Nafaka hesaplama süreci karmaşık olabilir, bu nedenle bir avukattan hukuki danışmanlık almanız önemlidir.

Asgari Ücret Alan Ne Kadar Nafaka Öder?

Asgari ücretle çalışan bir kişinin ödeyeceği nafaka miktarı, nafaka türüne (yoksulluk nafakası veya iştirak nafakası), çocuk sayısına, çocuğun/çocukların yaşına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir.

Yoksulluk Nafakası:

Eşi çalışmayan ve boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olan eş için ödenen yoksulluk nafakasında, asgari ücretli bir kişinin ödeyeceği miktar genellikle 2.250 TL civarındadır. Ancak, bu miktar mahkeme tarafından tarafların durumları ve deliller değerlendirilerek belirlenir.

İştirak Nafakası:

Çocukların bakım ve eğitim giderlerine katkı amacıyla ödenen iştirak nafakasında, asgari ücretli bir kişinin ödeyeceği miktar, çocuk sayısına ve yaşına göre değişir. Genellikle tek çocuk için 2.250 TL civarında bir nafaka belirlenirken, çocuk sayısı arttıkça bu miktar da artar.

Önemli Notlar:

 • Mahkeme Kararı: Nafaka miktarı, mahkeme tarafından tarafların gelirleri, giderleri, mal varlıkları, sosyal ve ekonomik durumları gibi faktörler göz önünde bulundurularak belirlenir. Asgari ücretli bir kişinin ödeyeceği nafaka miktarı da bu faktörlere göre değişebilir.
 • Yargıtay Kararları: Yargıtay kararları, nafaka miktarının belirlenmesinde emsal teşkil eder. Ancak, her olayın kendine özgü özellikleri olduğu için, her davada farklı bir nafaka miktarı belirlenebilir.
 • Nafaka Artışı: Nafaka miktarı, her yıl TÜİK tarafından açıklanan ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) oranında artırılır.
 • Hukuki Danışmanlık: Nafaka hesaplama ve diğer hukuki konularda doğru bilgi almak ve haklarınızı korumak için bir avukattan hukuki danışmanlık almanız önemlidir.

Sonuç:

Asgari ücretle çalışan bir kişinin ödeyeceği nafaka miktarı, birçok faktöre bağlı olarak değişir. Bu nedenle, kesin bir miktar belirtmek mümkün değildir. Ancak, genel olarak yoksulluk nafakası için 2.250 TL civarında bir miktar ödenmesi beklenirken, iştirak nafakası miktarı çocuk sayısına ve yaşına göre daha yüksek olabilir.

20.000 TL Maaş Alan Ne Kadar Nafaka Öder?

20.000 TL maaş alan bir kişinin ödeyeceği nafaka miktarı, nafaka türüne (yoksulluk nafakası veya iştirak nafakası), çocuk sayısına, çocuğun/çocukların yaşına, eşin çalışma durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir.

Yoksulluk Nafakası (Eş Nafakası):

Eğer eş çalışmıyorsa, nafaka miktarı genellikle nafaka yükümlüsü eşin aylık kazancının %25’i civarında belirlenir. Bu durumda, 20.000 TL maaş alan bir kişi, yaklaşık 5.000 TL yoksulluk nafakası ödeyebilir.

İştirak Nafakası (Çocuk Nafakası):

Çocukların bakım ve eğitim giderlerine katkı amacıyla ödenen iştirak nafakasında, 20.000 TL maaş alan bir kişinin ödeyeceği miktar, çocuk sayısına ve yaşına göre değişir. Genellikle tek çocuk için 5.000 TL civarında bir nafaka belirlenirken, çocuk sayısı arttıkça bu miktar da artar.

Önemli Notlar:

 • Mahkeme Kararı: Nafaka miktarı, mahkeme tarafından tarafların gelirleri, giderleri, mal varlıkları, sosyal ve ekonomik durumları gibi faktörler göz önünde bulundurularak belirlenir. 20.000 TL maaş alan bir kişinin ödeyeceği nafaka miktarı da bu faktörlere göre değişebilir.
 • Yargıtay Kararları: Yargıtay kararları, nafaka miktarının belirlenmesinde emsal teşkil eder. Ancak, her olayın kendine özgü özellikleri olduğu için, her davada farklı bir nafaka miktarı belirlenebilir.
 • Nafaka Artışı: Nafaka miktarı, her yıl TÜİK tarafından açıklanan ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) oranında artırılır.
 • Hukuki Danışmanlık: Nafaka hesaplama ve diğer hukuki konularda doğru bilgi almak ve haklarınızı korumak için bir avukattan hukuki danışmanlık almanız önemlidir.

Sonuç:

20.000 TL maaş alan bir kişinin ödeyeceği nafaka miktarı, birçok faktöre bağlı olarak değişir. Bu nedenle, kesin bir miktar belirtmek mümkün değildir. Ancak, genel olarak yoksulluk nafakası için 5.000 TL civarında bir miktar ödenmesi beklenirken, iştirak nafakası miktarı çocuk sayısına ve yaşına göre daha yüksek olabilir.

30.000 TL ve 40.000 TL Maaş Alan Kişiler Ne Kadar Nafaka Öder?

Nafaka miktarı belirlenirken birçok faktör göz önünde bulundurulur. Bu faktörler arasında nafaka alan ve veren tarafın ekonomik durumu, nafakanın türü (eş nafakası, çocuk nafakası), eşin çalışma durumu ve çocukların yaşı gibi etkenler bulunur.

Ancak, genel olarak mahkemeler, nafaka miktarını belirlerken nafaka yükümlüsünün gelirine odaklanırlar. Özellikle eşin çalışmadığı durumlarda, nafaka miktarı genellikle nafaka yükümlüsünün aylık kazancının %25’i civarında belirlenir.

30.000 TL Maaş Alan Bir Kişi:

Eşi çalışmayan ve 30.000 TL maaş alan bir kişi, ortalama olarak 7.500 TL civarında nafaka ödemekle yükümlü tutulabilir. Ancak bu miktar, somut olayın koşullarına göre değişebilir. Örneğin, çocuk sayısı, çocukların yaşı ve özel ihtiyaçları gibi faktörler nafaka miktarını etkileyebilir.

40.000 TL Maaş Alan Bir Kişi:

Eşi çalışmayan ve 40.000 TL maaş alan bir kişi, ortalama olarak 10.000 TL civarında nafaka ödemekle yükümlü olabilir. Ancak yine bu miktar, somut olayın koşullarına göre değişebilir.

Önemli Notlar:

 • Mahkeme Kararı: Nafaka miktarı, mahkeme tarafından tarafların durumları ve deliller değerlendirilerek belirlenir. Yukarıda belirtilen miktarlar sadece birer örnek olup, her dava için farklı bir nafaka miktarı belirlenebilir.
 • Yargıtay Kararları: Yargıtay kararları, nafaka miktarının belirlenmesinde emsal teşkil eder. Ancak, her olayın kendine özgü özellikleri olduğu için, her davada farklı bir nafaka miktarı belirlenebilir.
 • Nafaka Artışı: Nafaka miktarı, her yıl TÜİK tarafından açıklanan ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) oranında artırılır.
 • Hukuki Danışmanlık: Nafaka hesaplama ve diğer hukuki konularda doğru bilgi almak ve haklarınızı korumak için bir avukattan hukuki danışmanlık almanız önemlidir.

Sonuç:

30.000 TL veya 40.000 TL maaş alan bir kişinin ödeyeceği nafaka miktarı, birçok faktöre bağlı olarak değişir. Bu nedenle, kesin bir miktar belirtmek mümkün değildir. Ancak, yukarıdaki bilgiler size genel bir fikir verebilir.

Eşi Çalışan Kişi Ne Kadar Nafaka Öder?

Eşi çalışan bir kişinin ödeyeceği nafaka miktarı, eşi çalışmayan kişilere göre genellikle daha az olur. Ancak, eşin çalışıyor olması tek başına nafaka ödeme yükümlülüğünden kurtulmak için yeterli bir sebep değildir. Nafaka miktarı, her iki eşin gelir düzeyi, çocukların ihtiyaçları, yaşam standartları gibi birçok faktöre bağlı olarak mahkeme tarafından belirlenir.

Eşin Çalışmasının Nafaka Miktarına Etkisi:

Eşin çalışması durumunda, mahkeme her iki eşin gelirini de dikkate alarak nafaka miktarına karar verir. Eşin geliri ne kadar yüksekse, nafaka miktarı o kadar azalabilir. Ancak, bu durum her zaman böyle olmayabilir. Mahkeme, eşin gelirinden bağımsız olarak çocuğun veya çocukların ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak nafaka miktarını belirleyebilir.

Örnek Durum:

Nafaka yükümlüsü eşin aylık geliri: 20.000 TL

Nafaka alacaklısı eşin aylık geliri:

 • 0 TL (çalışmıyorsa): Nafaka miktarı yaklaşık 5.000 TL olabilir.
 • 20.000 TL (çalışıyorsa): Nafaka miktarı yaklaşık 2.500-3.000 TL olabilir.

Bu örnekte görüldüğü gibi, eşin çalışması durumunda nafaka miktarı azalmıştır. Ancak, bu sadece bir örnektir ve her durum farklılık gösterebilir.

Gelir Dengesi:

Nafaka miktarını etkileyen bir diğer faktör de eşlerin gelirleri arasındaki dengedir. Örneğin, nafaka yükümlüsü eş 50.000 TL kazanırken, nafaka alacaklısı eşin 20.000 TL veya 30.000 TL kazanması durumunda nafaka miktarı farklı olacaktır. Mahkeme, bu tür durumlarda tarafların gelir dengesini de dikkate alarak karar verir.

Önemli Notlar:

 • Mahkeme Kararı: Nafaka miktarı, mahkeme tarafından tarafların durumları ve deliller değerlendirilerek belirlenir. Yukarıda verilen örnekler sadece genel bir fikir vermek amacıyla sunulmuştur.
 • Yargıtay Kararları: Yargıtay kararları, nafaka miktarının belirlenmesinde emsal teşkil eder. Ancak, her olayın kendine özgü özellikleri olduğu için, her davada farklı bir nafaka miktarı belirlenebilir.
 • Hukuki Danışmanlık: Nafaka hesaplama ve diğer hukuki konularda doğru bilgi almak ve haklarınızı korumak için bir avukattan hukuki danışmanlık almanız önemlidir.

Sonuç:

Eşi çalışan bir kişinin ödeyeceği nafaka miktarı, birçok faktöre bağlı olarak değişir. Bu nedenle, kesin bir miktar belirtmek mümkün değildir. Ancak, genel olarak eşin geliri ne kadar yüksekse, nafaka miktarı o kadar azalabilir.

Nafaka Artış Oranı Hesaplama

Nafaka artış oranı, boşanma veya ayrılık durumunda ödenen nafakanın zaman içindeki değer kaybını önlemek ve nafaka alacaklısının geçimini sürdürebilmesini sağlamak amacıyla yapılan bir düzenlemedir.

Nafaka Artış Oranı Nasıl Belirlenir?

Nafaka artış oranı, genellikle mahkeme kararı ile belirlenir. Hakim, nafaka miktarına karar verirken, nafakanın hangi aralıklarla ve neye göre artırılacağını da hükmeder. Bu kapsamda, genellikle aşağıdaki iki yöntem kullanılır:

 • TÜFE Oranı: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı, nafaka artışında en sık kullanılan yöntemdir. Mahkeme kararıyla, nafakanın her yılın Ocak ve Temmuz aylarında TÜFE oranında artırılması kararlaştırılabilir.
 • Yİ-ÜFE Oranı: Bazı durumlarda, mahkeme nafaka artışında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranını da dikkate alabilir. Yİ-ÜFE, üretici fiyatlarındaki değişimi ölçer ve enflasyonun bir göstergesi olarak kabul edilir.

Nafaka Artış Oranı Hesaplama Örneği:

Örneğin, bir mahkeme kararıyla nafakanın her yıl Ocak ayında TÜFE oranında artırılması kararlaştırılmış olsun. Son bir yıldır ödenen nafaka miktarı 10.000 TL ve TÜİK tarafından açıklanan yıllık TÜFE oranı %45 olsun. Bu durumda, yeni nafaka miktarı şu şekilde hesaplanır:

Yeni Nafaka Miktarı = Eski Nafaka Miktarı + (Eski Nafaka Miktarı * TÜFE Oranı)
Yeni Nafaka Miktarı = 10.000 TL + (10.000 TL * 0,45)
Yeni Nafaka Miktarı = 14.500 TL

Sonuç:

Nafaka artış oranı hesaplaması, nafaka alacaklısının haklarını korumak ve nafakanın alım gücünü sürdürmek için önemlidir. Nafaka miktarının belirlenmesi ve artırılması sürecinde bir avukattan hukuki destek almak, haklarınızın en iyi şekilde korunmasını sağlayacaktır.

Nafaka Nedir, Nasıl Hesaplanır ve 2024’teki Son Durum

Nafaka, boşanma veya ayrılık sonrası, çocukların veya maddi durumu kötüleşen eşin geçimi için diğer eş tarafından ödenen maddi destektir.

Nafaka Türleri:

 • Tedbir Nafakası: Boşanma davası sürecinde geçici olarak ödenen nafakadır.
 • İştirak Nafakası: Çocuğun bakım ve eğitim giderlerine katkı için ödenen nafakadır.
 • Yoksulluk Nafakası: Boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek eş için ödenen nafakadır.
 • Yardım Nafakası: İhtiyaç sahibi yakınlara ödenen nafakadır.

Nafaka Yasası Son Durum 2024:

Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 175. maddesine göre, yoksulluk nafakası süresiz olarak ödenir. Ancak, son dönemde nafaka konusunda yeni bir düzenleme yapılması planlanmaktadır. Bu düzenleme ile nafaka ödeme süresine üst sınır getirilmesi ve evlilik süresine göre nafaka ödenmesi öngörülmektedir.

Nafaka Miktarı Nasıl Belirlenir?

Nafaka miktarı, kanunda belirli bir alt ve üst sınır olmaksızın, mahkeme tarafından tarafların sosyal ve ekonomik durumları göz önünde bulundurularak belirlenir. Nafaka alacaklısının ihtiyaçları, nafaka yükümlüsünün gelir ve mal varlığı, çocuk sayısı, çocukların ihtiyaçları gibi faktörler dikkate alınır.

Nafaka Artış Oranı:

Nafaka miktarı, genellikle TÜİK tarafından açıklanan ÜFE oranında artırılır. Mahkeme kararıyla farklı bir artış oranı da belirlenebilir.

Nafaka Hesaplama Programı:

Kanunda belirli bir nafaka miktarı belirtilmediği için, kesin bir nafaka hesaplama programı bulunmamaktadır. Ancak, avukatlık bürolarının web sitelerindeki nafaka hesaplama araçları, tahmini bir miktar belirlemenize yardımcı olabilir.

Birikmiş Nafaka Alacağı Hesaplama ve İcra Takibi

Birikmiş nafaka alacağı, geçmişte ödenmeyen nafaka borçlarının toplamıdır ve nafaka ilamının nafaka yükümlüsüne tebliğ edildiği andan itibaren hesaplanmaya başlar. Bu alacaklar için icra takibi başlatılabilir.

Birikmiş Nafaka Alacağı İcra Takibi Adımları:

 1. İcra Takibi Talebi: Nafaka alacaklısı, icra dairesine başvurarak birikmiş nafaka alacağı için icra takibi başlatılmasını talep eder.
 2. Yerleşim Yeri İcra Mahkemesine Başvuru: İcra takibi, nafaka alacaklısının yerleşim yerindeki icra dairesine yapılır.
 3. Mal Bildirimi ve Haciz İşlemleri: İcra dairesi, nafaka borçlusundan mal bildiriminde bulunmasını ister. Mal bildirimi yapılmaması veya eksik yapılması durumunda haciz işlemleri başlatılabilir.
 4. Maaş veya Emekli Maaşı Haczi: Nafaka borçlusu SGK’lı çalışan ise maaşına, emekli ise emekli maaşına haciz konulabilir.
 5. Banka Hesaplarına Haciz: Nafaka borçlusunun banka hesaplarına da haciz konulabilir.

Birikmiş Nafaka Alacağı Zaman Aşımı Süresi:

Birikmiş nafaka alacağı için zaman aşımı süresi 10 yıldır. Yani, geçmişe dönük son 10 yılın birikmiş nafaka alacakları için icra takibi yapılabilir.

Maaş Haczi:

Birikmiş nafaka alacağı için maaş haczi mümkündür. Ancak, maaş üzerinde başka hacizler varsa, öncelikle diğer alacakların 1/4 oranında haczi yapılır. Nafaka alacağı, kendi sırasına göre işlem görür.

Eğer maaş üzerinde başka haciz yoksa, maaşın 1/4’üne kadar kesinti yapılarak birikmiş nafaka borcu ödenebilir.

Önemli Notlar:

 • Nafaka alacakları için emekli maaşına da haciz konulabilir.
 • Birikmiş nafaka alacağı hesaplaması karmaşık bir konu olabilir. Bu nedenle, bir avukattan hukuki destek almanız önerilir.

Sonuç:

Birikmiş nafaka alacakları için icra takibi başlatılabilir ve nafaka borçlusunun maaşına veya diğer mal varlıklarına haciz konulabilir. Bu süreçte bir avukattan hukuki destek almak, haklarınızın korunması ve sürecin doğru yönetilmesi açısından önemlidir.

Nafaka Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Nafaka Nedir?

Nafaka, boşanma veya ayrılık sonrası, çocukların veya maddi durumu kötüleşen eşin

geçimi için diğer eş tarafından ödenen maddi destektir.

Tedbir Nafakası Nedir?

Tedbir nafakası, boşanma davası sürecinde geçici olarak ödenen nafakadır. Boşanma sürecinde, tarafların ve çocukların maddi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla mahkeme tarafından belirlenir.

İştirak Nafakası Nedir?

İştirak nafakası, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine katkı için ödenen nafakadır. Velayeti kendisinde olmayan ebeveyn tarafından ödenir ve çocukların 18 yaşına kadar devam eder. Çocukların eğitimine devam etmeleri durumunda, eğitim süresince de ödenebilir.

Nafaka Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Nafaka hesaplaması, tarafların gelirleri, giderleri, mal varlıkları, sosyal ve ekonomik durumları gibi faktörler göz önünde bulundurularak mahkeme tarafından yapılır. Genellikle nafaka yükümlüsünün aylık gelirinin %25’i civarında bir miktar belirlenir.

20.000 TL Maaş Alan Ne Kadar Nafaka Verir?

20.000 TL maaş alan bir kişi, genellikle nafaka yükümlüsünün aylık gelirinin %25’i civarında bir miktar ödeyebilir. Bu durumda, yaklaşık 5.000 TL nafaka ödenmesi beklenir. Ancak, kesin miktar mahkeme tarafından belirlenir ve tarafların durumlarına göre değişebilir.

2024 Tek Çocuk Nafakası Ne Kadar?

2024 yılında tek çocuk için ödenecek nafaka miktarı, mahkeme tarafından belirlenir ve çocuğun ihtiyaçlarına, tarafların gelir durumlarına göre değişir. Genellikle tek çocuk için belirlenen nafaka miktarı, nafaka yükümlüsünün gelirinin %25’i civarındadır.

Nafaka Kazancın Yüzde Kaçı?

Nafaka miktarı genellikle nafaka yükümlüsünün aylık kazancının %25’i civarında belirlenir. Ancak, bu oran mahkeme tarafından belirlenir ve her durum için farklılık gösterebilir.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Neye Göre Belirlenir?

Anlaşmalı boşanmada nafaka miktarı, tarafların karşılıklı anlaşmaları ile belirlenir. Mahkeme, tarafların anlaşmasını onaylar ve nafaka miktarını bu anlaşmaya göre hükmeder. Tarafların ekonomik durumları, çocukların ihtiyaçları gibi faktörler dikkate alınır.

15.000 TL Maaş Alan Ne Kadar Nafaka Verir?

15.000 TL maaş alan bir kişi, genellikle nafaka yükümlüsünün aylık gelirinin %25’i civarında bir miktar ödeyebilir. Bu durumda, yaklaşık 3.750 TL nafaka ödenmesi beklenir. Ancak, kesin miktar mahkeme tarafından belirlenir ve tarafların durumlarına göre değişebilir.

Boşanmada Çocuğa Nafaka Ne Kadar?

Boşanmada çocuğa ödenecek nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçlarına, tarafların gelir durumlarına ve mahkemenin takdirine bağlı olarak belirlenir. Genellikle çocuğun bakım ve eğitim giderlerini karşılayacak bir miktar olarak belirlenir.

50.000 TL Maaş Alan Ne Kadar Nafaka Verir?

50.000 TL maaş alan bir kişi, genellikle nafaka yükümlüsünün aylık gelirinin %25’i civarında bir miktar ödeyebilir. Bu durumda, yaklaşık 12.500 TL nafaka ödenmesi beklenir. Ancak, kesin miktar mahkeme tarafından belirlenir ve tarafların durumlarına göre değişebilir.

Maaşa Göre Nafaka Hesaplama

Maaşa göre nafaka hesaplama, nafaka yükümlüsünün aylık gelirinin %25’i civarında bir miktar ödenmesi şeklinde yapılır. Ancak, mahkeme tarafların ekonomik durumlarını ve diğer faktörleri dikkate alarak farklı bir miktar belirleyebilir.

2024 Nafaka Ne Kadar?

2024 yılında nafaka miktarı, mahkeme tarafından tarafların ekonomik durumlarına ve diğer faktörlere göre belirlenir. Genellikle nafaka yükümlüsünün aylık gelirinin %25’i civarında bir miktar ödenir. Ancak, kesin miktar mahkeme tarafından belirlenir.

2024 Nafaka Hesaplama

2024 yılında nafaka hesaplaması, nafaka yükümlüsünün aylık gelirinin %25’i civarında bir miktar ödenmesi şeklinde yapılır. Ancak, mahkeme tarafların ekonomik durumlarını ve diğer faktörleri dikkate alarak farklı bir miktar belirleyebilir.

30.000 TL Maaş Alan Ne Kadar Nafaka Verir?

30.000 TL maaş alan bir kişi, genellikle nafaka yükümlüsünün aylık gelirinin %25’i civarında bir miktar ödeyebilir. Bu durumda, yaklaşık 7.500 TL nafaka ödenmesi beklenir. Ancak, kesin miktar mahkeme tarafından belirlenir ve tarafların durumlarına göre değişebilir.

Nafaka Ne Zaman Kalkar?

Nafaka, nafaka alacaklısının yeniden evlenmesi, ölmesi veya mahkemenin nafakanın kaldırılmasına karar vermesi durumunda kalkar. Ayrıca, nafaka alacaklısının ekonomik durumunun iyileşmesi durumunda da mahkeme nafakanın kaldırılmasına karar verebilir.

Nafakayla İlgili Yargıtay Kararları

 1. Yargıtay Kararı 1: Boşanma sonrası yoksulluk nafakası taleplerinde, nafaka talep eden tarafın kusur durumu ve ekonomik koşulları dikkate alınarak verilen bir karar. Bu kararda, nafaka miktarının belirlenmesinde tarafların yaşam standartları ve gelir düzeyleri göz önünde bulundurulmuştur.
 2. Yargıtay Kararı 2: İştirak nafakasının artırılması talebiyle açılan davada, çocuğun eğitim giderlerinin artması ve nafaka yükümlüsünün gelir durumundaki değişiklikler dikkate alınarak nafaka miktarının artırılmasına karar verilmiştir.
 3. Yargıtay Kararı 3: Nafaka yükümlüsünün yeniden evlenmesi ve ekonomik durumunun iyileşmesi üzerine açılan nafaka azaltma davasında, nafaka miktarının azaltılmasına hükmedilmiştir. Kararda, nafaka alacaklısının mevcut ekonomik durumu ve nafaka yükümlüsünün yeni aile sorumlulukları göz önünde bulundurulmuştur.
 4. Yargıtay Kararı 4: Nafakanın kaldırılması talebiyle açılan davada, nafaka alacaklısının yeniden evlenmesi ve gelir elde etmesi nedeniyle nafaka ödeme yükümlülüğünün sona erdirilmesine karar verilmiştir.

Dava Dilekçeleri

Yoksulluk Nafakası Dava Dilekçesi

T.C.
(Konya) AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: (Ad, Soyad, Adres)

DAVALI: (Ad, Soyad, Adres)

DAVA KONUSU: Yoksulluk nafakası talebi.

AÇIKLAMALAR: (Bu bölümde, nafaka talebinin dayanakları, tarafların ekonomik durumu ve boşanma sürecindeki detaylar belirtilmelidir.)

HUKUKİ SEBEPLER: TMK. md. 175 ve ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER: (Tarafların gelir belgeleri, tanık beyanları, boşanma ilamı vb.)

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda belirtilen nedenlerle, davalının yoksulluk nafakası ödemeye mahkum edilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

Davacı
(İmza)

İ

ştirak Nafakası Dava Dilekçesi

T.C.
(Konya) AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: (Ad, Soyad, Adres)

DAVALI: (Ad, Soyad, Adres)

DAVA KONUSU: İştirak nafakası talebi.

AÇIKLAMALAR: (Bu bölümde, çocuğun ihtiyaçları, tarafların ekonomik durumu ve nafaka talebinin gerekçeleri belirtilmelidir.)

HUKUKİ SEBEPLER: TMK. md. 182 ve ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER: (Çocuğun eğitim masrafları, sağlık giderleri, tarafların gelir belgeleri vb.)

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda belirtilen nedenlerle, davalının iştirak nafakası ödemeye mahkum edilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

Davacı
(İmza)

Yardım Nafakası Dava Dilekçesi

T.C.
(Konya) AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: (Ad, Soyad, Adres)

DAVALI: (Ad, Soyad, Adres)

DAVA KONUSU: Yardım nafakası talebi.

AÇIKLAMALAR: (Bu bölümde, yardım nafakası talebinin gerekçeleri, tarafların ekonomik durumu ve diğer detaylar belirtilmelidir.)

HUKUKİ SEBEPLER: TMK. md. 364 ve ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER: (Tarafların gelir belgeleri, tanık beyanları, nafaka talebinin gerekçeleri vb.)

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda belirtilen nedenlerle, davalının yardım nafakası ödemeye mahkum edilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

Davacı
(İmza)

Nafaka Artırma Dava Dilekçesi

T.C.
(Konya) AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: (Ad, Soyad, Adres)

DAVALI: (Ad, Soyad, Adres)

DAVA KONUSU: Nafaka artırma talebi.

AÇIKLAMALAR: (Bu bölümde, nafaka miktarının artırılması talebinin gerekçeleri, tarafların ekonomik durumlarındaki değişiklikler ve diğer detaylar belirtilmelidir.)

HUKUKİ SEBEPLER: TMK. md. 176 ve ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER: (Tarafların gelir belgeleri, çocukların eğitim ve sağlık giderleri vb.)

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda belirtilen nedenlerle, mevcut nafaka miktarının artırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

Davacı
(İmza)

Nafaka Azaltma Dava Dilekçesi

T.C.
(Konya) AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: (Ad, Soyad, Adres)

DAVALI: (Ad, Soyad, Adres)

DAVA KONUSU: Nafaka azaltma talebi.

AÇIKLAMALAR: (Bu bölümde, nafaka miktarının azaltılması talebinin gerekçeleri, tarafların ekonomik durumlarındaki değişiklikler ve diğer detaylar belirtilmelidir.)

HUKUKİ SEBEPLER: TMK. md. 176 ve ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER: (Tarafların gelir belgeleri, nafaka yükümlüsünün ekonomik durumu vb.)

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda belirtilen nedenlerle, mevcut nafaka miktarının azaltılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

Davacı
(İmza)

Nafakanın Kaldırılması Dava Dilekçesi

T.C.
(Konya) AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: (Ad, Soyad, Adres)

DAVALI: (Ad, Soyad, Adres)

DAVA KONUSU: Nafakanın kaldırılması talebi.

AÇIKLAMALAR: (Bu bölümde, nafakanın kaldırılması talebinin gerekçeleri, tarafların ekonomik durumlarındaki değişiklikler ve diğer detaylar belirtilmelidir.)

HUKUKİ SEBEPLER: TMK. md. 176 ve ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER: (Tarafların gelir belgeleri, nafaka alacaklısının yeniden evlenmesi, ekonomik durumunun iyileşmesi vb.)

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda belirtilen nedenlerle, mevcut nafaka miktarının kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

Davacı
(İmza)

Bademci Hukuk Bürosu

Bademci Hukuk Bürosu, Konya’da faaliyet gösteren ve çeşitli hukuki hizmetler sunan bir hukuk bürosudur. Büromuz, müvekkillerimizin haklarını korumak ve en iyi hizmeti sunmak amacıyla çalışmaktadır. Özellikle nafaka davaları konusunda geniş deneyime sahip olan Avukat Recep Bademci ve Avukat Hande Bademci, müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktadır.

Avukat Recep Bademci ve Avukat Hande Bademci, müvekkillerimizin her türlü hukuki sorunlarına profesyonel çözümler sunarak, haklarını en iyi şekilde savunmaktadır. Detaylı bilgi ve hukuki danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

“`

Paylaş:

Diğer Makaleler

Konya Barosu Ücretsiz Avukat

Konya Barosu Ücretsiz Avukat-Adli Yardım Nedir?

Konya Barosu Ücretsiz Avukat Hizmeti İçindekiler Ücretsiz Avukat Hizmeti Nedir? Kimler Yararlanabilir? Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler Adli Yardımdan Yararlanacak Kişiler Adli Yardımın Kapsamı Adli

9. yargı paketi

9. Yargı Paketi Taslağı

9. Yargı Paketi: Yenilikler ve Değişiklikler İçindekiler 1. Denetimli Serbestlik ve Cezasızlık Algısının Giderilmesi 2. Casusluk Faaliyetlerine Karşı Önlemler 3. Tekerrür Hükümleri ve Koşullu Salıverme

Bize Mesaj Gönderin

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu iletişim formu alanından avukatlarımıza soru ve sorunlarınızı iletebilirsiniz.