9. Yargı Paketi Taslağı

9. yargı paketi

9. Yargı Paketi: Yenilikler ve Değişiklikler

İçindekiler

1. Denetimli Serbestlik ve Cezasızlık Algısının Giderilmesi

Denetimli serbestlik uygulamalarının daha etkin hale getirilmesi ve cezasızlık algısının ortadan kaldırılması hedefleniyor. Bu kapsamda denetim ve takip mekanizmalarının güçlendirilmesi planlanıyor.

2. Casusluk Faaliyetlerine Karşı Önlemler

Yabancı istihbarat örgütlerinin casusluk faaliyetlerine karşı kapsamlı yasal düzenlemeler yapılacak. Bu düzenlemeler, etki ajanlığı suçunu da içerecek şekilde genişletilecektir.

3. Tekerrür Hükümleri ve Koşullu Salıverme

5275 sayılı Kanunun 108’inci maddesinde yapılan düzenlemeyle, ikinci defa tekerrür halinde koşullu salıverilme imkanları genişletilmiştir. Değişikliklere göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların 39 yıl, müebbet hapis cezası alanların 33 yıl, süreli hapis cezasına mahkum olanların ise cezalarının dörtte üçünü infaz kurumunda iyi halli olarak tamamlamaları durumunda koşullu salıverilmeden yararlanabileceklerdir. Bu düzenleme, adaletsizliklerin önüne geçmek ve infaz adaletini sağlamak amacıyla yapılmıştır.

4. Soyadı Düzenlemesi

Kadınların soyadı haklarına ilişkin değişiklikler yapılacak. Evli kadınlara, yalnızca kendi soyadlarını kullanma hakkı tanınacak.

5. Hakim ve Savcıların Terfi Sistemi

Hakim ve savcıların terfi sistemi, nitelik, liyakat ve performansa dayalı olarak güncellenecek. Disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak.

6. İdari Yargı ve Vergi Davaları

İdari yargı ve vergi davalarına ilişkin parasal sınırlar güncellenmiştir. Örneğin, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yer alan bazı düzenlemeler ile idare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı istinaf ve temyiz yollarında parasal sınırlar artırılmıştır. Bu düzenlemeler, idari davaların daha etkin ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını amaçlamaktadır.

7. Uzlaştırma ve Hakaret Suçu Düzenlemeleri

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 73’üncü maddesinde yapılan düzenleme ile hakaret suçlarında şikayet süresi, fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yıl olarak belirlenmiştir. Mevcut kanunda bu süre 6 aydır. Ayrıca, 5237 sayılı Kanunun 75. maddesinde yapılan değişiklikle, hakaret suçu ön ödeme kapsamına alınmış ve bu kapsamdaki suçlar için ön ödeme hükümleri uygulanacaktır. Eğer suç beş yıl içinde tekrar işlenirse, önödeme uygulanmayacak ve kamu davası açılacaktır.

8. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Uzlaşma Düzenlemesi

Taslakta yer alan 24’üncü madde ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 254’üncü maddesi de düzenleniyor. Değişiklikle, uzlaşma gerçekleştiğinde sanığın edimini def’aten yerine getirmesi halinde davanın düşmesine karar verilecek; edimin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arz etmesi halinde durma kararı verilecek ve bu süre zarfında zamanaşımı işlemeyecektir. Uzlaşma şartlarının yerine getirilmemesi durumunda ise yargılama kaldığı yerden devam edecektir. Ayrıca, 5271 sayılı Kanuna geçici madde eklenerek bu değişikliklerin uygulanacağı durumlar ve istisnalar da belirlenmiştir.

9. Ceza İnfaz Kurumları ve Eğitim İmkanları

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülere yönelik eğitim imkanları genişletilmiş, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan iyi halli hükümlülerin de örgün öğretim programlarına katılmaları sağlanmıştır.

Adalet Bakanı’nın Açıklamaları

Adalet Bakanı Bakan Tunç, toplumun ihtiyaçları ile bilişim teknolojilerinin gelişmesi, yeni suç tiplerinin ortaya çıkması nedeniyle yasalarda yeni değişiklik ihtiyaçlarının doğduğunu belirterek, “Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı ile ortaya konulan hedefler doğrultusunda mevzuatımızda kısmi değişiklikler ve yenilikleri hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 8. Yargı Paketi’ni hayata geçirdik. Şimdi 9. Yargı Paketi’nin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, milletvekillerimizin takdirlerine sunmuş olacağız.” dedi.

9. Yargı Paketi maddeleri nelerdir?

  1. Yargı Paketi, denetimli serbestlik, casusluk faaliyetlerine karşı önlemler, tekerrür hükümleri ve koşullu salıverme, soyadı düzenlemesi, hakim ve savcıların terfi sistemi, idari yargı ve vergi davaları, uzlaştırma ve hakaret suçu düzenlemeleri, ceza muhakemesi kanununda uzlaşma düzenlemesi ve ceza infaz kurumları ve eğitim imkanları gibi çeşitli konuları kapsamaktadır.

9. Yargı Paketi mükerrer hükümleri nelerdir?

  1. Yargı Paketi, 5275 sayılı Kanunun 108’inci maddesinde yapılan düzenlemeyle, ikinci defa tekerrür halinde koşullu salıverilme imkanlarını genişletmektedir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların 39 yıl, müebbet hapis cezası alanların 33 yıl, süreli hapis cezasına mahkum olanların ise cezalarının dörtte üçünü infaz kurumunda tamamlamaları durumunda koşullu salıverilmeden yararlanabilecektir.

9. Yargı Paketi 4 4 ceza indirimi nedir?

  1. Yargı Paketi ile ilgili ceza indirimi konusunda henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmamaktadır. Son dakika gelişmeleri ve resmi açıklamalar için Adalet Bakanlığı’nın duyurularını takip edebilirsiniz.

9. Yargı Paketi infaz düzenlemesi nedir?

  1. Yargı Paketi, ceza infaz kurumlarında hükümlülerin eğitim imkanlarını genişletmekte ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki iyi halli hükümlülerin örgün öğretim programlarına katılmalarını sağlamaktadır.

Sonuç

9. Yargı Paketi, Türkiye’nin yargı sisteminde önemli reformlar yapmayı amaçlıyor. Adalet Bakanı’nın açıklamaları doğrultusunda hazırlıkların yakın zamanda tamamlanması bekleniyor. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için Avukat Recep Bademci ile irtibata geçebilir veya sitemizde bulunan avukata sor bölümünden danışmanlık alabilirsiniz.

Paylaş:

Diğer Makaleler

Konya Barosu Ücretsiz Avukat

Konya Barosu Ücretsiz Avukat-Adli Yardım Nedir?

Konya Barosu Ücretsiz Avukat Hizmeti İçindekiler Ücretsiz Avukat Hizmeti Nedir? Kimler Yararlanabilir? Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler Adli Yardımdan Yararlanacak Kişiler Adli Yardımın Kapsamı Adli

Bize Mesaj Gönderin

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu iletişim formu alanından avukatlarımıza soru ve sorunlarınızı iletebilirsiniz.